Illustrasjonsbilde

Har skuterløypene i Tydal betydning for næringsliv og folk?

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Tingretten nekter Tydal kommune å saksøke Staten i forbindelse med at Statsforvalteren har stengt ei skuterløype mellom Ås og Nesjøen. I sin begrunnelse for dette, så påpeker Tingretten bl.a. at det er noe uklart hva som er de konkrete allmenne interessene bak søksmålet. «Er det innbyggernes behov for ferdsel med snøscooter, eller næringsinteresser for turister på traseen Ås – Nesjøen, eller noe annet?».

I Tydal har man benyttet snøskuter gjennom mange tiår, og bruken av den er dermed en sedvane. Den har vært brukt både som nyttekjøretøy, men også til fritidsaktiviteter, turkjøring og naturopplevelser. Og i en distriktskommune som Tydal, har disse fritidsaktivitetene en stor betydning for innbyggerne, hyttebefolkningen og andre besøkende. Snøskuterløyper gir både næringsaktivitet og arbeidsplasser, bolyst og livskvalitet – og alt dette er svært viktig for en utkantkommune. Tydal kommune har nå også lange tradisjoner med snøskuterløyper, og har over flere år bevist at beslutningsmyndigheten for tilrettelegging av snøskuterkjøring, må ligge hos kommunene.

Saken bunner i at Statsforvalteren i Trøndelag stengte ei skuterløype i Tydal kommune. Denne løypa var bindeleddet mellom de øvrige skuterløypene og grendene i kommunen, og er dermed svært viktig både for næringslivet, og for alle som benytter løypenettverket i kommunen.

Tydal kommune har klaget på vedtaket i flere runder, og til slutt stevnet de Statsforvalterens avgjørelse (dvs. Staten) inn for retten. Rettsak var berammet, men så ble partene innkalt til møte for å avgjøre om saken kunne kjøres i rettssystemet. Tingretten avga sin kjennelse på dette den 1. februar, og den sa at Tydal kommune ikke hadde grunnlag for å ta saken i rettssystemet. Kjennelsen ble kunngjort av lokalavisa Selbyggen den 2. februar. Her kan du lese mer om bakgrunn for saken og Tingrettens avgjørelse.

I følge Selbyggen.no står det også i kjennelsen ifra Trøndelag tingrett at «Tydal kommune framstår ikke som en naturlig representant for snøscooterinteressene i kommunen. Og at det fremstår uklart i hvilken utstrekning ønsket om utbygging av løypenettet er representativt for Tydal kommunes innbyggere.» Og de skriver videre at «Det kan nemlig gjøres unntak fra utgangspunktet om at en kommune ikke kan gå til søksmål i egenskap av offentlig myndighet, dersom kommunen representerer sine innbyggere.» Men som nevnt innledningsvis så forstår tydeligvis ikke Tingretten hva denne skuterløypa betyr for kommunens næringsliv, innbyggere og hyttefolk med flere.

Selbyggen skriver videre at Tydal kommune mener at saken er av prinsipiell betydning, fordi flere kommuner er opptatt av grensene for det kommunale selvstyret etter motorferdselsregelverket. Og det bør også her nevnes, at reindriftsnæringen ikke har klaget over den delen av statsforvalterens vedtak som er søksmålsgjenstand.

På bakgrunn av Tingrettens kjennelse og begrunnelse, vil jeg oppfordre alle – både næringsaktører, innbyggere, hyttefolk, og andre interesserte, til å vise sin støtte til Tydal kommune i denne saken. Vi må fortelle hva skuterløypene faktisk betyr for oss, slik at myndighetene får en forståelse for dette.

For min egen del betyr skuterløypene uendelig mye. Det det gir meg muligheten for å komme meg til fjells på vinterstid – inn i den vakreste katedral, friluftsliv og naturopplevelser – dyreliv og rypekakling, soloppgang og solnedgang, isfiske, bål og bålkaffe og sosialt samvær med likesinnede. Alt dette gir meg livskvalitet og bolyst! Dette er forøvrig beskrevet i en tidligere kronikk (mai 2020).

Powered by Labrador CMS