Fælk & følk

Markedsansvarlig, Anne Garberg Gresseth (t.v) og markedskoordinator Vibeke Marstad, sier at å gi støtte til NeadalsPride i form av en gave er helt riktig i forhold til bankens egne verdier.

– Vi ønsker at dette skal gi signaler om hvem vi er, både som bank, men også som arbeidsplass

Publisert Sist oppdatert

Den 1. – 5. juni arrangeres NeadalsPride for første gang. Frem mot Selbu og Tydals første Pride-uke vil Selbyggen publisere små intervju med personer, organisasjoner og bedrifter som er relevante for arrangementet. 

For Selbu Sparebank er utdeling av gaver en viktig aktivitet. Et sterkt samfunnsengasjement, særlig knyttet til lokalmiljøet, er noe banken har hatt gjennom alle år. Derfor føltes det naturlig å gi NeadalsPride støtte i form av en gave til årets arrangement.

Selbu Sparebank gir både gaver og støtte til mange lag og organisasjoner i dalføret, og har enkelte retningslinjer de går etter når de bestemmer hvem som skal få. 

– Vi syns at NeadalsPride er et veldig godt tiltak, og vi ønsker å støtte mangfoldet, åpenheten, rausheten som de representerer, og ufarliggjøringen av det å være skeiv, sier markedsansvarlig, Anne Garberg Gresseth.

Viktige verdier

Hun sier at NeadalsPrides formål samsvarer godt med bankens egne verdier. 

– Vi har det å være fremoverlent og ekte som to av våre grunnverdier. Folk er forskjellige, og må aksepteres for den de er. Som bank ønsker ikke vi å gjøre forskjell på kundene våre. Her i Selbu Sparebank skal alle føle seg velkommen, forteller Garberg Gresseth.

Hun forteller videre at gaver gis til tiltak som har integrering og inkludering som et naturlig hovedformål. 

– Særlig dersom det bidrar positivt for barn og unge. Et tiltak som NeadalsPride kan snakke saken for enkelte i den målgruppen som trenger det. At det gagner de yngste i lokalmiljøet er viktig for oss. Banken har et sterkt samfunnsengasjement, spesielt lokalt, sier hun. 

Viktig støtte til etablering

Banken vil at den støtten de gir til lag og foreninger skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. 

– Særlig for NeadalsPride, som er et nyoppstartet lag, er det viktig at de får støtte til å etablere seg og til å starte opp ting. Vi oppfatter at de ønsker å skape aktivitet, stolthet og tilhørighet, noe som også er essensielt for oss i banken, sier Garberg Gresseth. 

– Når dere, som er en stor hjørnesteinsbedrift i bygdesamfunnet, er med på å støtte opp slike tiltak, hvilke signaler tror dere at dere sender ut til særlig yngre i lokalmiljøet?

– Vi syns det er viktig at folk tør å være seg selv, og at nærmiljøet engasjerer seg og står opp for enkeltpersoner. For at Selbu skal bli en attraktiv plass å bosette seg på, så må vi vise at vi henger med i tiden, og at Selbu-samfunnet støtter mangfold, forteller Garberg Gresseth. 

Bankplassen blir «Prideplassen»

Selve bankplassen skal døpes om til «Prideplassen» under pride-dagene i starten på juni. 

– Det er supert at det foregår noe utenfor lokalene her, og den er åpen for alle grupperinger som ønsker å bruke den. Alle skal føle seg velkommen på plassen foran våre lokaler, sier Gresseth, og legger til: 

– Det er bra at noen tenker nytt og får til ting. Det er på tide. 

Kledde logo i regnbuens farger

I juni 2021 endret banken sin logo på sine digitale flater, og pyntet seg opp med regnbuens farger. 
– Dette var vi ikke alene om, og det er en måte å vise at man ønsker å bidra til mer bevissthet, raushet og inkludering, forklarer markedskoordinator, Vibeke Marstad.

Hun sier at som lokalbank har de plass til alle, og at de støtter opp om at alle skal få en plass i lokalsamfunnet, uansett hvem man forelsker seg i, eller hvor man kommer fra.
– Vi ønsker at dette skal gi signaler om hvem vi er, både som bank, men også som arbeidsplass. Hos oss kan folk være seg selv, og man skal være trygg på at man vil bli tatt imot likt uansett hvem du er, avslutter hun. 

Powered by Labrador CMS