Prestfossan. Arkivbilde

«Vær stolt av at vi har Garbergelva»

Mats Peter Stavrum har sendt et åpent brev til formannskapet i Selbu, der han foreslår at Selbu kommune skal avvise alle nye søknader for utbygging i Garbergelva.

Publisert

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Når man kjenner historikken til utbyggingssakene for Garbergelva, så er det forunderlig at det kommer opp igjen på nytt nå. OED avslo kraftutbygging i Prestfossan i 2019, og dette vedtaket kan ikke påklages.

Sitat fra NVEs nettside om konsesjonssaken «Prestfossan Kraftverk»:
«Prestfossan kraftverk vil ha for store ulemper for Garbergelvas naturmangfold, som bekkekløft, fossesprøytsoner og truede arter. Departementet har også lagt vekt på betydningen av fosselandskapet i øvre del av tiltaksområdet.»

Og går man dypere inn i avslagsbrevet så får man dette selvsagt enda bedre forklart.

Det er samme utbygger som vil prøve seg igjen, nå med to nye alternativer. De er justert i forhold til opprinnelige søknader, men fortsatt er det store inngrep i elvas naturlige løp, fosser og tilknyttede områder. Avslagsbegrunnelsen vil derfor fortsatt være høyst relevant.

Det høres ofte snakk om «skånsom utbygging» i politisk argumentasjon, men dette er et forlokkende og svært misvisende begrep. Å legge en foss og lange partier av en elv tørr store deler av året er like fullt negativt for den naturtypen elva representerer, uansett om gravemaskinene rydder pent opp etter seg, eller dammen får et utseende som står i stil med bergtypen på siden.

Det er ikke det visuelle som er poenget med å ta vare på Garbergelva, det er naturen. At kommunen, formannskapet og kommunestyret skal ta stilling til utbygging nå, basert bare på et notat fra Clemens kraft er for meg uforståelig. Det må i det minste kunne forlanges en fyldig konsekvensutredning av tiltaket, basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det har jo skjedd litt i forståelsen av naturverdier de siste 10-15 årene, og det har også skjedd litt angående å ta vare på de naturverdiene vi har igjen.

Vær stolt av at Selbu allerede produserer mye kraft til samfunnet, og det positive det har gitt oss av lokale goder. Det må likevel ikke bety at alle potensielle muligheter skal bygges ut. Vær heller stolt av at vi i Selbu faktisk har Garbergelva, og naturverdiene ei fritt rennende elv som dette representerer. Dette er et vassdrag av nasjonal betydning, kanskje til og med internasjonal betydning!

Forslag til vedtak:

Garbergelva og det vassdraget representerer naturverdier av stor betydning. Dette er det siste større vassdraget i Selbu kommune som ikke er utbygd til kraftproduksjon. Selbu kommune kan ikke imøtekomme Clemens krafts ønsker om kraftutbygging her, og vil avvise alle nye utbyggingssøknader for dette vassdraget.

Powered by Labrador CMS