Debatt

Monika Beiteland.

«Tid til det viktigste»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Det nærmer seg kommunevalg med stormskritt, og alle partiene kjemper for at sine hjertesaker og synspunkt skal komme fram i lyset.

Selv om det er et lokalvalg så har vi jo som parti også nasjonale mål og ønsker for hvordan samfunnet skal se ut -da være seg både i lokale og sentrale strøk.

KrF vil løfte familiens økonomi

Familien ønsker mer tid sammen, gode og fleksible støtteordninger og en hverdag der endene møtes. Vi trenger en politikk som setter familien høyt, istedenfor å nedprioritere dem. Levekostnadene for familiene har økt betydelig. Flere familier som har hatt grei økonomi tidligere, sliter nå med og få endene til og møtes. På tross av dette har regjeringen kuttet fritidskortet og kontantstøtten. Familiene har lenge sagt ifra om at dagens foreldrepermisjonsordning er for rigid, og fører til at særlig mor må ta ulønnet permisjon. Undersøkelser viser at 3 av 4 mødre synes at de får for kort tid hjemme. Halvparten av dem tar ulønnet permisjon for og få mer tid sammen med barnet og for og kunne amme lenger. Permisjonsordningen passer ikke med familiens reelle behov. Derfor vil KrF fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen.

KrF vil gi alle rett på foreldrepenger

Dersom en ikke har høy nok inntekt, vil en ikke ha rett til foreldrepermisjon. Istedenfor vil man få en engangsstønad. Da den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013 var engangsstønaden på kun 35 000 kroner. Så fikk KrF innflytelse og mer enn doblet den til 90 000 kroner. Nå vil KrF erstatte engangsstønaden med rett til foreldrepermisjon for alle, uavhengig av inntekt, med et minstenivå på 2G. Dette vil gjøre at familier med dårlig økonomi får økte inntekter og at barna får en bedre start på livet. I tillegg vil dette være med på å utjevne forskjeller i samfunnet vårt.

KrF vil øke barnetrygden

Barnetrygden er det mest effektive og målrettede virkemiddelet for og styrke familiens økonomi. KrF ønsker å øke barnetrygden til 2000 kr i måneden for barn mellom 0-6 år, og 1500 kr pr måned for de mellom 6-18 år. Dette vil redusere antall barn som vokser opp i fattigdom og styrke barnefamiliens økonomiske situasjon i en tid der hvor renten og prisene er høye.

KrF vil gi alle mulighet til og delta på fritidsaktiviteter

Alt for mange barn har ikke mulighet til og delta på fritidsaktiviteter, fordi det har blitt for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med. Derfor innførte KrF i regjering et fritidskort som skulle gjøre det mulig for alle barn å kunne delta på en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi. Da Støre-regjeringen tok over, skrotet de hele ordningen og erstattet den med en fritidskasse på 76 millioner. Det som skulle være 2000 kroner fordelt på alle barn i Norge, endte på 95 kroner. Det synes vi er trist. Derfor håper vi i Selbu KrF/Venstre at vi kan innføre den samme ordningen lokalt. I dag vet vi at over 100 000 barn ikke får delta på fritidsaktiviteter fordi det er for dyrt. Dette vil vi gjøre noe med. Det å satse på barna er viktig for hvert enkelt menneske, for familiene, men også for samfunnet som helhet. Ingen barn skal måtte stå på sidelinjen under treningen, fordi familieøkonomien ikke strekker til.

Oppvekst

Familier er forskjellige, og barn er forskjellige. De har ulike hverdager og forskjellige behov.

Noe jeg har tenkt på i henhold til læringsmiljø, og også når det gjelder fritiden, er at det er viktig og ta vare på barns frie lek.

Gjennom fri lek lærer man empati, samspill med andre, følge regler og ta i bruk fantasien. Fri lek virker avstressende, er bra for det psykiske aspektet og gjør at man blir mer mottakelig for kunnskap. Dette er noe både leger innen barne-og ungdomspsykiatrien og forskere har gransket og sett med bekymring på. Leken må ikke være styrt i for stor grad av de voksne, da forsvinner etter hvert motivasjonen og utforskningstrangen. Vi tror på og få inn igjen lærebøker i tillegg til det digitale i undervisningen, og innføre mobilforbud i skoletimene. Det vil forbedre leseferdigheter, konsentrasjonen, få ned skjermbruken som til tider er langt overskredet for barn og unge, og være med på og få ned mobbingen i skolene.

Psykisk helse

Alle har vi en psykisk helse. Vi lever i dag i en «luftens tidsalder» – alt er i luften, alt er raskt og mye er uten dybde. Mye kan føre til at man kan slite psykisk. Det kan være fordi man er en språklig minoritet, man er arbeidsledig, sliter med helsa, har opplevd vonde ting i barndommen, har mistet noen av sine nærmeste, sliter økonomisk, er ensom og uten en omgangskrets, føler på presset om og være perfekt og prestere på alle plan.

Alle vil føle at de gjør nytte for seg og har noe og gå til, noe som gir dagen mening. Derfor er det vesentlig at man har en jobb og gå til. Om man går bare hjemme og kjeder seg, kan i verste fall konsekvensen ende med rus eller kriminelle atferdsmønstre. Her er det viktig at vi har lavterskeltilbud og et sted der man kan komme om man har behov for og snakke med noen, om man er ung eller gammel. Tiltak som vi i KrF/Venstre foreslår, er og få satt i gang ordningen med «Inn på tunet» igjen. Fysisk arbeid /kroppsarbeid, kontakt med dyr (som kan være blant de beste psykologer) og litt miljøforandring kan være et supert tilbud til flere!

Det er viktig og være åpen og normalisere at psykisk helse er noe som ikke skal være en skam og snakke om, derfor velger jeg og være litt personlig: I perioder der jeg har hatt det tungt så har jeg benyttet meg av både psykolog og psykiatrisk sykepleier, for samtaler og lære teknikker for og snu tankemønsteret som man surrer seg fast i. Det som før var tabubelagt å snakke om, at man slet psykisk og trengte hjelp, er nå mer sosialt akseptert og vanlig. Og det er et steg i riktig retning. Ellers for min egen del så er samtaler med nære venner, turer i skog og mark -det er forresten medisin man ikke trenger resept på og som de fleste i Selbu har tilgang på rett utenfor stuedøra (veldig heldige er vi sånn sett) og min kristne tro noe som jeg kan søke trøst og hvile hos når ting er vanskelig. Det handler om og finne noe som fungerer for den enkelte. Men det viktigste er at vi har forebyggende tiltak, akutthjelp og mennesker som kan lytte og støtte når man trenger det! Noe tilbud har vi i Selbu, men vi trenger ennå mer bevisstgjøring og tiltak framover.

Og her har vi ALLE et ansvar med og se våre medmennesker og vise nestekjærlighet.

Til slutt håper vi at alle som har stemmerett bruker stemmen sin og vi tror også at vi i Selbu KrF/Venstre har hjertesaker og synspunkter som er viktig og få med inn i et styre i Selbu kommune. Vi er små, men vi har og en stemme! Godt valg!

Powered by Labrador CMS