Foto: Jan Bøhle

«Stell pent med naturen»

I dette leserinnlegget forteller leder av Naturvernforbundet lokalt om hvorfor han mener vi ikke trenger lokal kraftproduksjon i Selbu, men heller behøver å ivareta lokal natur og gjøre energiomstillinger som gagner natur, klima og framtida.

Publisert Sist oppdatert

 Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Norge er et godt land å leve i. De fleste har både velferd, meningsfulle bo- og arbeidsforhold samt mye natur nær oss. Så også i Selbu. En del av vår velstand har kostet endringer og varige ødeleggelser av naturen. Stadig flere erkjenner at videre vekst med fortsatt varige ødeleggelser og inngrep i naturens kretsløp, ikke kan fortsette.

Vi må nå ha en åpen diskusjon om alternative måter å bruke og sikre vår bruk av energi på. Vi må tørre å diskutere hvor mye klær og utstyr vi faktisk trenger, vi må se på forbruksmønsteret vårt både hjemme og på jobb. Varehandelen må produsere varer som kan repareres og holder lenger. Og vi må se på hvor lurt det er å love bort kraft til elektrifisering av oljeinstallasjoner og til kryptofabrikker.

Vi har fått bredere veier, nedbygging av matjord samt forurensninger som en følge av overforbruk og av at store kapitalinteresser og utbyggere ikke har tatt nok hensyn til naturen. De har fått råde grunnen alene for lenge. 

Slik kan det ikke fortsette. Folk må engasjere seg og stille spørsmålet; Hvordan skal vi sikre at vi ikke ødelegger kloden og stedet vi bor på, for våre etterkommere? Det er alle oss og dem det gjelder. Forurensninger og naturødeleggelser rammer alle. Naturen kan brukes, men ikke forbrukes.

I og med at det «Offentlige Selbu» les kommune, ordfører, politiske partier etc ikke bidrar til en åpen debatt om behov for mere vannkraft i Selbu, får meningmann forsøke å bidra. 

Jeg mener det er et feilgrep at Garbergselva skal ødelegges med kraftverk. 

Så langt ser jeg følgende konsekvenser av ei utbygging:

  • Betydelig lavere vannstand i Prestfossen og Kjeldtadfossen, ned til kraftstasjonen, i store deler av året.
  • Varige sår i naturen i form av veier, tunellinnslag og lagring/transport av 50 000 m3 stein fra 6,5 km lang tunnelen. = 5000 lastebillass!
  • En trussel for rødlistede planter og biotoper.
  • Fare for økt mengde frostrøyk vinterstid, grunnet åpen elv.
  • Utbygging er en trussel for storørretens videre liv i Selbusjøen. 

Fram til nå har hverken utbyggeren Clemens Kraft eller «noen» fra kommunen lagt fram nye momenter enn i de tidligere søknadene, som alle er avslått.

Vi trenger ikke mer lokal kraftproduksjon i Selbu. Her produseres 7 ganger mer enn hva vi forbruker. Derimot trenger vi å ivareta lokal natur og gjøre energiomstillinger som gagner natur, klima og framtida til innbyggerne.

Powered by Labrador CMS