Leder i Selbu SV, Åsmund Sjøberg. Foto: Svein Hilmo

Spillet om elva

"Det er ingen grunn til å utrede en utbygging av Garbergselva", skriver leder av Selbu SV i dette leserinnlegget.

Publisert Sist oppdatert

Garbergselva sin fremtid engasjerer mange. Hvilken annen enkeltsak har generert like mange leserinnlegg i Selbyggens spalter over så kort tid? Majoriteten av disse innleggene har illustrert at det er et betydelig engasjement for å la elva forbli urørt. Men det er ganske snedig at henvendelsen fra Clemens Kraft plutselig oppleves som så interessant at noen mener det nå skal gis applaus til en årelang utredningsprosess hvor det eneste målet vil være å bygge ut – og derav ødelegge - elva. Får dette politisk flertall vil det være et gedigent løftebrudd fra de politikerne som evt. da bare bruker noen måneder på å illustrere at man førte velgerne bak lyset mens disse nærmest sto i kø til stemmelokalene sist høst. 

For dette handler ikke om saksgang eller administrasjon. Ei heller historikk eller tidligere saker. Dette handler om en grunnholdning til hva vi mener om det ene vassdraget i kommunen som ikke er utbygd. Det er sløsing med både tid og ressurser å stemme for en utredning dersom man uansett vil stemme mot utbygging. Da vil det være mest realt å si nei allerede nå. Så er det også en realitet at Clemens Kraft sin fremgangsmåte ved å be om en «forhåndsgodkjenning» fra vertskommunen er særs uvanlig. En slik henvendelse ville trolig blitt avvist i for eksempel Oslo kommune, jmf. en tidligere statsråd. Og det er heller ikke slik at en sak om å bygge et vannkraftverk skal behandles likt som en sak om landbasert vindkraft. Når det gjelder vindkraft har kommunene en rett til å uttale seg før prosjektene skal gå til konsesjonsbehandling. Sånn er det derimot ikke når det kommer til vannkraft. Men i Selbu går man altså bokstavelig talt imot strømmen. Ja, her har sågar utbyggerselskapet tatt seg friheten til å formulere synspunktene de mener kommunen skal ha. Snakk om frekkhetens nådegave! Uansett; likebehandlingen enkelte har fremholdt baserer seg på feil faktum; vindkraft og vannkraft er ulike saker som allerede i dag opplever ulik saksgang. 

Det er et forsøk på å mislede omverdenen når enkelte påstår at vedtaket som kommunen fatter nå – uavhengig om det er i planutvalg eller kommunestyret – vil være uten betydning for den videre prosessen. Både i planutvalg og kommunestyret er det politikerne som fatter vedtaket, og et vedtak som støtter en oppstart av en konsesjonssøknad vil bli brukt for alt det er verdt for å styrke søknadens muligheter til å bli innvilget. «Kommunen er jo positiv til utbygging», vil da være budskapet som vil bli brukt fra første sekund fra utbyggers side. Et slikt argument vil veie tungt i behandlingen av en konsesjonssøknad. Og når saken da endelig vil komme til behandling i kommunestyret om noen år, vil en evt. vedtatt støtte til søknadsarbeidet nå i år bli brukt som et argument for å være positive også i kommunestyret. Dette er et spill i fra kreftene som aller helst vil bygge ut Garbergselva så fort som mulig. Et spill fordi man vet at motstanden mot utbyggingsplanene trolig er større i kommunestyret enn i et planutvalg hvor Ap og Høyre er fullstendig synkrone. Et spill fordi man vet at om Selbu kommune nå sier at man ikke støtter planene, så vil hele prosessen etter alle solemerker stoppe opp. 

Så kan man jo undres om det var Selbu kommune eller Clemens Kraft som tok initiativ til oppstart av en utbyggingsprosess nå i vinter. Kan det være slik at Clemens Kraft nå ber kommunen om en slags «forhåndsgodkjenning» av sine planer fordi det her er snakk om noe så uvanlig som at det er kommunen som er den ivrigste utbyggingsparten og opprinnelig initiativtaker? Det ville i det minste forklart hvorfor det er så viktig for enkelte å få saken behandlet i det politiske utvalget hvor sannsynligheten for grønt lys er størst. For til kommunestyret vil man vel ikke ha saken før inntrykket om at kommunen er positiv til utbygging har fått skikkelig godt fotfeste. 

Det er ingen grunn til å utrede en utbygging av Garbergselva. Det er gjort før og det er ikke tilkommet noen nye momenter. En utbygging vil gi rundt en million i inntekter til kommunen årlig. Skal man virkelig bygge ut elva for en så liten sum? Selbu sitt gedigne kraftoverskudd vil vare i overskuelig fremtid. Hva slags næring ser man for seg på Granbyfeltet som skal rokke ved dette, har flere spurt med stillhet som eneste respons. Klimakrisa løses ikke ved at kommuner bygger ned natur for å sette opp vindmølleparker og å legge alt av elveløp i rør. Å bevare mest mulig natur i sin opprinnelige form er også viktig for å løse klimakrisen – noe som er behørig omtalt i FN sine bærekraftsmål. 

Saken om Garbergselva vil vise hvor mye et valgløfte egentlig er verdt fra våre lokalpolitikere i Selbu. Er man garantist i august støtter man ikke en konsesjonssøknad i mai. Uansett hvor glad man måtte være i både penger og omkamper. Noen ganger bør vi alle være litt glad i naturen omkring oss, også.

Powered by Labrador CMS