Foto: Dariusz Sankowski/Pixabay

«Som med så mange ting i livet, vil en balanse være det lureste»

Lærebøker og skjermtid er tema i denne ukens leder.

Publisert

Hvert tredje år gjennomfører «Programme for International Student Assessment» (PISA) en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. I desember 2023 var tallene på nytt klare, og det var nedslående resultater for de norske ungdommene, for selv om norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i matematikk og lesing, så er de under snittet i for eksempel naturfag - og resultatene er de dårligste Norge noen gang har hatt i denne undersøkelsen. Pandemien trekkes frem som en mulig årsak, det samme gjør skjermbruken i skolen.

– Jeg er spesielt bekymret for den store økningen i elever som er på det laveste nivået, uttalte  kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) den gang, og nå gjøres det tiltak som forhåpentligvis skal hjelpe. Onsdag ble det kjent at regjeringen satset flere hundre millioner på nytt læremateriale, i form av skolebøker. 

I fare for å gå i fella, og si at ting var bedre før, så er dette et godt grep inn i skolen. Det å lese i fysiske bøker, og ikke på en iPad, kan umulig være en dårlig ting. I følge forskning.no kan det være fordelaktig å lese kortere tekster på skjerm. Men når det kommer til lesing av lengre tekster er det flere ulemper med skjerm, kontra papir, og forskere har oppdaget at de negative effektene ved lesing på skjerm har økt over tid. Anne Mangen, professor ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger,  påpekte i 2020 at lesing av lengre tekster er viktig for utviklingen av en rekke ferdigheter, som evnen til refleksjon, kritisk tenkning og fordypning, utvikle ordforråd, trene hukommelsen, kunne lese mellom linjene og det å kunne trekke fram og spille på bakgrunnsinformasjon. Det er ikke rent lite. 

– Slike egenskaper står i fare dersom en bare leser enklere tekster, og venner seg til å hoppe fra den ene korte tekst- eller medie-snutten til den neste, sa Mangen.

Men - og det er et stort men; Vi klarer ikke å unngå den teknologiske utviklingen. Nettbrett, smarttelefoner, sosiale medier og skjerm har kommet for å bli, uten at det nødvendigvis er en negativ ting. Skjerm må derfor også være en naturlig del av skolen. Det er på en skjerm mange kommer til å utføre arbeidet sitt i fremtiden slik som nå, levere skattemeldingen og faktisk - være sosiale. Som med så mange ting i livet, vil en balanse være det lureste.

Powered by Labrador CMS