Redningsvest er absolutt påbudt ombord på flåten hos de tre skipsrederne Pål Kjøsnes Aftret, Torstein Korsvold og Mathias Borseth Guldseth.

Skipsredere på egen skute

Vi skal ikke underslå at en aldrende pedagog som undertegnede ved flere anledninger har etterlyst kreativ virksomhet hos den oppvoksende slekt.

Hvor er tidligere tiders egenkonstruerte hoppbakker om vinteren for eksempel? Og hvor i all verden har en funnet barhyttene eller plankehyttene som håpefulle, unge byggmestere bygde opp etter sinnrike, selvkomponerte tegninger? VI har nesten ikke sett dem på flere tiår. 

Derfor var det slett ikke uten en viss fryd vi ble tilkalt til området ved Slindelvas utløp i Selbusjøen for å ta bilde av tre unge og meget stolte skipsredere som har benyttet sommerferien til å bygge sin egen storslåtte flåte med en flott kahytt og et ikke mindre imponerende soldekk. 

Et betydelig antall tomme silosyrekammer var rekvirert fra nære slektninger innenfor bondenæringen, og disse kannene var det som besørget flåtens meget gode flyteevne. Materialer til dekk og og dork, kanytt og øvrig utstyr var også skaffet til veie fra gode hjelpere og sponsorer, og det var riktig en høytidsdag da flåten kunne sjøsettes i midten av juli. 

Det var ikke til å undres over at det var stas, for dette store byggeprosjektet hadde guttene virkelig skapt selv. De første plantegningene kom på tegnebrettet på Vikvarvet skole i vår, og sent og tidlig har de tre skipsbyggerne vært i aksjon for å få flåten ferdig. Innleid arbeidskraft var stort sett utenkelig for de tre unge herrene, og bestefarhjelp ble kun rekvirert til innviklet, nødvendig oppvarting. 

Artig har de hatt det i sommer, Mathias Borseth Guldseth, Pål Kjøsnes Aftret og Torstein Korsvold. Et flott resultat ble det da byggearbeidet var avsluttet og flåten kunne sjøsettes. Og de vet at dette har de laget selv, de har skapt noe helt fra grunnen av, de har vært kreative. 

Vi håper at det også i fremtiden vil være slik at barn og ungdom virkelig skaper noe ut fra eget initiativ og fantasi, at slikt ikke skjer bare etter pådytting fra velmenende foreldre og lærere. For bare slik som ved dette byggeprosjektet er det at virkelig kreativitet og skaperevne utvikles. 

Powered by Labrador CMS