Debatt

Selbyggens lokaler. Arkivbilde

«Selbyggen svarer Torger Sletner»

Dette er et innlegg fra redaksjonen, som gjenspeiler redaksjonens mening.

Publisert Sist oppdatert

I meningsinnlegget til leder i Selbu SV, Torger Sletner, uttales følgende: 

«Før intervjuet gikk i trykken, fikk jeg anledning til tilsvar der jeg understreket at vi på ingen måte var «ute etter» ansatte i Selbu kommune. Når jeg nå likevel finner det betimelig og nødvendig å svare på kritikken i dette intervjuet, er det fordi det ikke ble framlagt i sin helhet, og fordi jeg har behov for å understreke og forklare budskapet i tilsvaret.»

Dette kan føre til spørsmål rundt Selbyggens metoder i denne saken, noe redaksjonen ser seg nødt til å svare ut. 

I denne saken fikk Torger Sletner og Åsmund Sjøberg tilsendt alle påstandene de burde svare på, og fikk dermed mulighet til samtidig imøtegåelse – noe som vil si i samme reportasje som Kari Krogstad uttalte seg i. De fikk også en beskrivelse av hva saken gjaldt i samme mail fra redaksjonen. Ingen har krav på å få utlevert upublisert materiale. Vi minner om følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.3. Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

3.7. Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

3.8. Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

Powered by Labrador CMS