Tilbakeblikk fra 4. juli 1980:

Selbudråk i kongens klær

Vi tviler ikke et øyeblikk på at Bente Skrødal fra Selbu i forgårs avsluttet ti meget begivenhetsrike dager i sitt 18-årige liv.

Publisert

Du leser nå en gammel artikkel som er hentet fra Selbyggens rikholdige arkiv.

Bente har nemlig deltatt på en sommerleir for forsvarsinteressert ungdom ved Rekruttskolen, Øyanmoen. Alle tiders, var hennes kommentar da lokalbladet besøkte henne på brakka tirsdag. Bare synd det er slutt i morgen, la hun til. Det lå megen beklagelse i det utsagnet!

Denne typen tiltak som Forsvaret inviterer til hver sommer og flere steder i landet, er meget populære.

Tidligere har Flyskolen her på Værnes flere ganger stått som arrangør av slike leirer, men Rekruttskolen debuterer i så måte nå, og det er første gang at jenter er med på dette viset i leiren ved Stjørdal, forteller sersjant Åse Coldevin til Selbyggen. Vi har hatt 24 «rekrutter» under dette oppholdet, av dem 10 jenter. Det er de sistnevnte sjt. Coldevin har virket som leder for. De 14 guttene har 4 mannlige befal hatt ansvaret for.

Hensikten med et slikt tilbud er selvsagt å gi de unge en så bred forståelse av hva Forsvaret egentlig står for, i den grad dette er mulig i løpet av et så relativt kort tidsrom som 10 dager, understreker sjt. Coldevin for oss. Vi forstår forøvrig av programmet at det er lagt vekt på å finne fram til et mest mulig allsidig opplegg for de unge. Av «programpostene» noterer vi oss bl.a. disse: omvisning i leiren, innføring i Luftforsvarets utdannelsessystem, skyting med AG-3, nærforsvar, mye fysisk trening, militær disiplin, besøk på Flyskolen. I forbindelse med det siste nevner vi spesielt at alle deltakerne har fått fly «Safir», foruten at de har kommet flere andre flytyper atskillig «nær innpå livet».

Tid til utfarter utenom leiren har det også blitt. Bl.a. er Hegra Festning besøkt, og det samme er Hjemmefrontmuseet i Trondheim.

Når det gjelder de 24 leirdeltakerne, ser vi at disse kommer fra de vidt forskjelligste deler av landet. Fire er trøndere, nemlig Bente fra Selbu, Sigrid Nakrem fra Verdal, Jan Petter Vigrum, Hell og Roger Torvald-en, Trondheim.

Powered by Labrador CMS