LEDER

Illustrasjonsbilde.

«Pekefingeren må rettes i egen retning først»

På lederplass denne uken diskuterer Selbyggen de høye mobbetallene i Selbu som har blitt avdekket gjennom elevundersøkelsen. 

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå Selbyggens lederartikkel. Den gjenspeiler avisens offisielle mening. 

Nylig ble tallene for den årlige elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet publisert. Spørsmålene elevene skal svare på tar blant annet for seg mobbing (også digitalt), utenforskap og læringsmiljø. Undersøkelsen gjelder for hele landet, og sammenligner resultater både nasjonalt og regionalt.

Hjertet til redaksjonen sank da vi så tallene som gjelder "våre" elever ved 7. og 10. trinn ved Bell skole og Selbu ungdomsskole. Ser vi på Trøndelag som helhet svarte 12,8 prosent ved 7. trinn, og 10,9 prosent ved 10. trinn at de har opplevd mobbing de siste månedene. I Selbu er det 23,1 prosent av tiendeklassingene, og 22,6 prosent av sjuendeklassingene som opplever det samme. Tallene har også økt fra for eksempel året 20/21. Dette er urovekkende.

Oppvekstsjef i Selbu kommune, Geir Håvard Mebust, sier at tallene viser frem hele spekteret av det som oppleves som mobbing. Bak disse prosentene ligger det alt fra alvorlige hendelser, til baksnakking. Det blir derfor umulig å vite hvor "skillet" egentlig går, men vi må ta elevene på alvor. Tallene er alt for høye - de må ned. Hvordan gjør vi det?

Et lyspunkt finnes det likevel, for uansett hvor mørkt det ser ut, så svarer de aller fleste at de trives på skolen, og sosiometriske undersøkelser viser at de aller fleste har en eller flere de kan være sammen med i skolehverdagen.

Vi er et helt samfunn som må ta tak i problemet. Man kan fort få lyst til å finne den eller de som "har skylda" når man får slike tall på bordet, men hva med å unngå å rette nettopp den pekefingeren i andres retning og heller starte med seg selv? Hver og én av oss er et forbilde for noen, om man er lærer, journalist, forelder, lokalpolitiker, trener og så videre. Og vi må endre måten vi snakker om andre på.

Vi er så få her i dalføret, alle er noen vi egentlig kjenner - om vi tenker oss om. Resultatene av en ny elevundersøkelse kommer om et år. La det være et mål for oss alle at tallene da har gått ned.

Powered by Labrador CMS