Fælk & følk

Arkivfoto: Svein Hilmo/Oda Cecilie Folde

På skeiva: – Jeg forventer og forutsetter lik toleranse for alle innbyggerne i våre kommuner

Publisert Sist oppdatert

Den 1.-5. juni arrangeres NeadalsPride for første gang. Frem mot Selbu og Tydals første Pride-uke vil Selbyggen publisere intervju med personer, organisasjoner og bedrifter som er relevante for arrangementet.

Denne uken har vi snakket med de to ordførerne i dalføret, Jens Arne Kvello og Ole Morten Balstad. De er de to mest sentrale skikkelsene i politikken i dalføret, og de har flere tanker om det å være skeiv i Neadalen. 

På spørsmål om hvordan de ønsker at Tydal og Selbu skal være for skeive er de begge er enige i at i deres respektive kommuner så skal det være plass til at alle kan være seg selv. Kvello forventer at Neadalens innbyggere behandles likt, uansett legning eller ståsted. 

– Jeg forventer og forutsetter lik toleranse for alle innbyggerne i våre kommuner. Dette gjelder uansett ståsted for den enkelte. 

Balstad mener at også kommunen skal legge til rette for nettopp dette på de arenaene der det er mulig å yte påvirkning, og at dette gjelder på tvers av alle kommune- og landegrenser.

– Det å ha et samfunn som er åpent og der alle kan finne sin plass er viktig uansett sted i verden.

– Det finnes signaler på at det kanskje ikke alltid er like greit å vokse opp som skeiv her i dalføret. Hva tenker du om det? 

Ole Morten Balstad: 

– Jeg tror generelt dagens barn og unge i Selbu har en helt annen og mer liberal holdning til at ikke alle er formet i A4-formatet enn det som var tilfellet for en del år tilbake. Fortsatt har vi nok en vei å gå og jeg er også usikker på om både vi i Selbu, og for så vidt i verden for øvrig, noen gang kommer i mål med å ufarliggjøre det som er litt annerledes. Vi som kommune må imidlertid gjøre vårt for at de skeive inkluderes på alle nivå i samfunnet, og jeg mener at det å hele tiden være bevisst på holdningsskapende arbeid er den beste løsningen i så måte.

Jens Arne Kvello: 

– Tror at mange føler litt på at det å stå frem som litt forskjellig fra flertallet i mindre kommuner der alle kjenner alle er vanskelig. Dette gjelder vel alle ulike tilfeller hvor man avviker fra det store flertallet i befolkningen. Over tid vil dette endre seg. Man ser allerede nå en klar forbedring fra kun få år tilbake.

Neadalspride

Nyoppstartede Neadalspride har allerede markert seg tydelig i dalføret, og begge ordførerne mener at bevegelsen oppnår synliggjøring av at ulik legning er naturlig og gir de skeive en tydelig stemme i samfunnet. Likevel er ikke Kvello udelt enig i slike arrangement. 

– Blir det for mye kan det virke mot sin hensikt, det vil si at man setter seg selv i en «bås», sier han.

Balstad mener derimot at markeringen ufarliggjør og skaper forståelse for hvorfor den enkelte har en annen legning enn det som mange kanskje ser på som normalen. 

– Synes også det er gjort en meget god jobb gjennom artiklene i Selbyggen i forkant av arrangementet, og det er spesielt prisverdig og ikke minst svært informativt at lokale personer står frem med sin legning for å skape både forståelse og gi mer kunnskap rundt det å være skeiv.

– Kan det fra politisk hold gjøres mer slik at dalføret vårt får en takhøyde der det er greit å være seg selv, alltid? 

Ole Morten Balstad:

– Som nevnt har vi som kommune en stor jobb med å legge til rette for at det er rom for alle i Selbu. Jeg har stor tro på holdningsskapende arbeid, samt ikke minst det å eksemplifisere gjennom å bruke personer til vise frem at det å være seg selv er både akseptert og ikke minst et privilegium alle skal ha. 

Jens Arne Kvello:

– Opplever ikke at det er politiske begrensninger for å nå takhøyden når det gjelder å være seg selv i dalføret. Konkret hva man politisk kan gjøre er vanskelig å definere. Man stiller opp i ulike arrangement og debatter rundt temaet. Skolen har en viktig rolle i forhold til informasjon om at det er naturlig med ulike legninger. Likedan avdekke og reagere om det skulle være mobbing. 

Powered by Labrador CMS