Omkamp om Garbergselva? Nei takk!

«La elva leve», er det tydelige budskapet fra forfatterne bak dette leserinnlegget. 

Publisert

I Formannskapet 13. februar presenterte firmaet Clemens Kraft sine planer om å bygge kraftverk i Garbergselva. Slik vi forstår det er flere i den politiske ledelsen sterke tilhengere av planene. Vi trodde at vedtaket om å ikke tilrå utbygging av Kjeldstadfossen i 2019 var såpass tydelig at vi ikke fikk en omkamp om elva. Valgkampen sist høst hadde også utbygging av Garbergselva som tema, og alle partier - unntatt Høyre - var tydelig i mot. 4 av 5 listetopper rakk opp hånda og utga seg som garantister for vern av elva. Lovnaden holdt tilsynelatende kun i 5 måneder for enkelte. 

Garbergselva er den siste uregulerte elva i Selbu. Det er en viktig faktor i seg selv. I tillegg vet vi at en rekke rødlistede arter vil få redusert sitt leveområde ved utbygging. Vi viser også til høringsuttalelsen fra Statsforvalteren i 2019, hvor han ønsket å se Kjeldstadfossen og Prestfossen i sammenheng. Vi mener også at vil ulempene være vesentlig større for en utbygging oppstrøms i vassdraget, enn ulempene som ble lagt til grunn for det tydelige avslaget i 2019. Vi sier oss godt fornøyd med at dette temaet er løftet opp på høyeste politiske nivå, og vil bli en viktig del av det politiske ordskiftet også utenfor Selbu i tiden fremover. 

Det blir sagt at Selbu har behov for mye energi fremover. Denne har vi i dag gjennom bioenergi. Det er lokale interessenter som står klar til å dekke behovet for oppvarming av kommunale bygg gjennom flisfyringsanlegg. I og med at det satses på slike studier på Selbu videregående skole, vil det være mest fornuftig å satse på det vi allerede har. Det blir også hevdet at vi trenger mer kraft til fremtidig industri. Vi skulle gjerne likt å se de analysene som dokumenterer en energimangel lokalt i Selbu. I 2022 produserte vårt eget E-verk alene 139 GWh. Kommunens samlede nettoforbruk var på 70 GWh. Er det tilvirking av kryptovaluta kommunen ser for seg på Granby? Vi for vår del kan ikke se for oss noen stor etablering som ikke tar utgangspunkt i Selbu sine naturlige fortrinn som er tre, trebearbeiding og treforedling. 

Foreløpige tall har vist at en utbygging av Garbergselva vil kunne gi Selbu kommune ca 1 million kroner i årlige inntekter. Er virkelig kommuneledelsen villig til å tørrlegge elva store deler av året for den summen? Er man bekvemme med å bruke klimakrisen til å rettferdiggjøre en storstilt nedbygging av natur og miljø i et forsøk på å skape kortsiktig lokal profitt? I desperasjon etter å redde kommuneøkonomi og lokalt befolkningstall er det tydeligvis null problem å ofre natur og miljø. Vi er sterkt uenig i en slik tilnærming. 

Argumentene NVE hadde da de i fjor avslo søknaden fra vårt lokale e-verk om utbygging av Kjelstadfossen, og begrunnelsen Energidepartementet la til grunn da de stoppet utbygging av Prestfossen i 2019 talte begge sitt tydelige språk. Argumentasjonen står seg særdeles godt også i 2024. Vi mener en ny søknad om utbygging i Garbergselva må avslås og at elva i stedet må gis varig vern. At Selbu sin kommuneøkonomi lyser illrødt rettferdiggjør ikke en kortsiktig tankegang som fullstendig ignorerer de ulemper nedbygging av natur og miljø vil medføre. La elva leve!

Powered by Labrador CMS