Debatt

Ole Morten Balstad på fisketur.

«Om vannstand og ørret»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren utfordres i innlegg titulert «Lavere minstevannstand i Selbusjøen» både på kunnskap om manøvreringsreglementet for sjøen, samt i forhold til betydningen vannstanden har for ørretstammen i sjøen. 

Siden undertegnede satte problematikken rundt en høy sommervannstand i Selbusjøen på dagsorden har tilbakemeldingene fra både innbyggere og andre brukere av sjøen vært både mange og rimelig samstemte. Flere ser ut til å dele ordførerens oppfatning, og med kan det virke som om både jeg og mange med meg, har et ønske om at en kan se på løsninger som gjør sjøen mer tilgjengelig for allmenheten, samt ikke minst i forhold til beredskap sett i lys av den stadig mer ekstreme nedbøren vi nok må forvente til tilta i årene fremover.

Ordføreren er fullt klart over pasusen i reglementet som sier at kravet til minstevannstand kan fravikes for å opprettholde minstevannstanden i Nidelva. Dette er regnet som unntak og ikke som en regel, derfor søker selvsagt regulanten å unngå og havne i denne situasjonen.

Når det gjelder ørreten er det kanskje kjent for mange at ordføreren tilbringer store deler av fritiden til komme i kontakt med denne fisken, dette både i Selbusjøen og andre steder rundt om i vår fantastiske kommune. I og med at ørreten stort sett lider en ublid skjebne i møte med ordføreren kan han nok ikke tituleres som ørretens venn, kanskje heller mer en uvenn, men dette forringer ikke det faktum at han er særdeles opptatt av ørretens ve og vel. 

Gjennom snart 50 års erfaring fra fiske i Selbusjøen er det helt klart at ørreten har hatt både sine opp- og nedturer i løpet av denne tiden. Ut ifra ordførerens fiskedagbøker var nok ørretfisket på sitt beste på 80-tallet og frem til et lite stykke inn i dette årtusenet, med en til dels kraftig tilbakegang som sammenfaller med tidspunktet gjedda for alvor gjorde sitt inntog i sjøen. De siste årene har imidlertid ørreten sakte, men sikkert kommet tilbake, og året i år har gitt gode fangster med både garn og fiskestang. Årsakene til dette kan være mange, men det er ingen tvil om at ørekytebestanden har gått kraftig tilbake, noe som kan skyldes gjedda sitt inntog, og mindre ørekyte vil umiddelbart slå positivt ut for rekrutteringen av ørret.

Ordføreren er også fullt klart over at ikke en telefon til NVE vil endre manøvreringsreglementet for Selbusjøen. Imidlertid vil undertegnede fortsatt søke dialog med både Selbusjøen Grunneierlag og Statkraft som regulant for å se om det kan fremmes andre løsninger som ivaretar både det beredskapsmessige og tilgangen til sjøen på en bedre måte enn i dag, og deretter løfte dialogen inn for overordnede myndigheter for en vurdering av mulige tiltak.

Powered by Labrador CMS