Debatt

Arkivbilde

«– Manøvreringsreglementet gir Statkraft, tvert imot, rett til å gå under minstevannstand»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

I Intervju med Selbusjøens Grunneierlag på Selbyggens nettside 7. oktober står følgende:

«Statkraft har i dag pålegg om å holde sjøen på minimum kote 160 om sommeren. Kotehøyden skal gjelde fra vårflommens kulminasjon til utgangen av august

Samtidig har Nidelva krav om minstevannføring på 30 m3 i sekundet og denne regelen går manøvreringsreglement foran kravet om minstevannstand i Selbusjøen. Dette medfører at Statkraft alltid må ligge med en reserve på vannstanden i Selbusjøen for å oppfylle kravet om minstevannføring i Nidelva uten at dette går ut over minstevannstand i Selbusjøen.

Kort sagt Selbusjøen må ha en høyere vannstand enn det som er fastsatt i minstevannstanden.»

I manøvreringsreglementet for Selbusjøen står følgende: 

«Kravet om minstevannstand kan fravikes for å opprettholde minstevannstanden i Nidelva på 30 m3 i sekundet. I slikt tilfelle skal Brattsberg kraftverk ikke være i drift»

Dette betyr at Statkraft kan tappe Selbusjøen under kote 160 for å sikre minstevannføring i Nidelva. Det motsatte av det Grunneierlaget hevder, nemlig at Statkraft må ligge med en reserve over minstevannstand for å sikre minstevannføring i Nidelva. Manøvreringsreglementet gir Statkraft, tvert imot, rett til å gå under minstevannstand, for å sikre minstevannføring i Nidelva. 

I den videre diskusjon om vannstanden i Selbusjøen forventer vi at både ordføreren, Grunneierlaget og Selbyggen, gjengir og bruker manøvreringsreglementet for sjøen korrekt.

Powered by Labrador CMS