Debatt

Dagfinn Ekker.

«Kulturhusets og kulturlivets framtid i Tydal!»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

I 1969 ble det opprinnelige Idrettshuset i Tydal tatt i bruk! Idrettshuset har i alle år fylt en viktig rolle i Tydal med tanke på kulturlivet generelt, kommunestyremøter, brylluper, konfirmasjoner, runddager, begravelser, dansefester m.m.

I 2016/17 var det sterke krefter for at Idrettshuset skulle rives etter flere år med relativt dårlig vedlikehold. Administrasjonen hadde konkludert med at bygget måtte påkostes store beløp og at det således var uforsvarlig å ha det stående. Jeg mener å huske at rivingskostnadene var stipulert til ca. 3-4 mill.kr.

Heldigvis var det sterke krefter i bygda for at Idrettshuset måtte bestå. Med kulturinteresserte personer i spissen satte en stor dugnadsgjeng i gang med en storstilt oppussing og i dag framstår bygget i god stand sammenlignet med kommunens øvrige bygningsmasse. 

Skytterlaget ønsket seg en innendørs skytebane i forbindelse med den nye Idrettshallen på Kløfta, men det ønske fikk de ikke oppfylt av økonomiske grunner!  Derimot åpnet det seg en mulighet i det nedlagte bassengområdet i Idrettshuset. Med en ny stor dugnadsinnsats fra skytterlagets medlemmer fikk de bygd en topp moderne innendørs skytebane, sågar en av de mest moderne og beste innendørs skytebanene i regionen. Viktige behov ble oppfylt i et forbedret bygg og Idrettshuset ble omdøpt til Kulturhuset i Tydal!

I samme slengen må jeg nevne at noen av den samme dugnadsgjengen fikk berget Tydal Museum for salg. I dag framstår museet som et levende museum sammen med Kistafoss kraftverk, restaurert kvernhus og Storaunstuggu. En betydelig dugnadsinnsats er nedlagt for å bevare Tydal kulturhistorie som var nære på å bli pakket sammen, lagt i pappesker og plassert i en kjeller i bygda. Dugnadsgjengen har stått på fram til i dag og fortsetter med stor entusiasme for å sikre Tydals kulturhistorie! Dette arbeidet har ikke bare vært enkelt og i perioder belastende! Blant administrasjonen og en del politikere virker det som om dette arbeidet ikke er alt for høyt prioritert.

Jeg påstår at dugnadsånd og engasjement er vesentlig for bolysten i Tydal. For alle tre dugnadsprosjektene er det ildsjeler som har drevet fram prosjektene, men kulturpersonligheten ”himself”, Børge Hanssen, har sammen med alle andre spilt en avgjørende rolle! Å si at det mangler initiativ og engasjement i Tydal/Ås er ikke sant.

Til min store overraskelse har det nå blusset opp en ny debatt om veien videre når det gjelder Kulturhuset i Tydal kommune. Mange mener på nytt at Kulturhuset bør rives, men det er jeg helt uenig i! Med litt forståelse fra administrasjonen og politikerne skal vi bevise at vi på nytt skal ta tunge tak for å bidra til at Kulturhuset vil fylle en viktig funksjon i kommunen vår. I saksframlegget fra kommunen er de veldig bekymret for å bruke noen få millioner på Kulturhuset, men da venter jeg spent på å se hvordan kostnadene med de storslåtte planene for byggingen av sykehjem og administrasjonsbygg vil belaste budsjettet i mange tiår framover. Kostnaden må bli betydelige, men jeg er enig i at man nå ser på mulighetene for å bygge nytt sykehjem, eldre- og omsorgsboliger!

 Sykehjemstomten er nevnt som det beste alternativet, men Rådhustomta synes jeg også er et godt alternativ. Hvis amfi medfører at kravene til huset øker og endrer bruk av bygget, mener jeg at innkjøp og oppbygging kan vente til vi får mer oversikt.

Jeg er sterkt forundret over kostnadsoverslaget som er fremlagt og det har vært delvis unødvendig bruk av konsulenter. Det er helt klart at brannsikkerheten må tilfredsstille dagens krav. Men når man i dag må ytterligere ut med over 2 mill. kr. for å tilfredsstille de branntekniske kravene, så har enten kommunen ikke forholdt seg til brannsikkerhetskravene i lovverket eller så er det stort sprik i krav fra lokalt brannsyn og konsulentselskapet Firesafe AS. Litt merkelig greier spør du meg!

Konsulentfirmaet Cowi AS skriver i sin rapport om bygget at betongkonstruksjonene fremstår som i veldig god stand, og synes å være godt vedlikeholdt. Det er ingen tegn som tyder på deformasjoner eller forskyvninger i konstruksjonene!

Bygget er fundamentert på fjell og er et av de bedre betongbyggene i Tydal. Det er nevnt fuktighet på vegger mot jordfylling og det kan ha flere årsaker. Manglende avledning av vannet fra taknedløpene og bedre fall på terrenget på oppsiden av bygget ville gjort underverker.  Hvor er det systematiske vedlikeholdet på bygningsmassen som kommunen har ansvaret for?  Defekte takrenner og dårlig avledning av overvann er ikke bra for noe sokkelbygg og må snarest være en prioritert oppgave å utbedre! Kommunen har også en god del år etter at bygget stod ferdig, gravd opp og drenert på oversiden og tydeligvis med dårlig effekt. 

Det var antydet eksplosjonsfare i inngangspartiet på grunn av at det i mange år har vært oppbøying av flisene på gulvet. Inngangspartiet var helt stengt en periode av denne grunn! Helt feil vurdering etter min mening! Alkalireaksjon i mørtelen som flisene er lagt på, kan gjerne være årsaken til at flisene buler opp. Det sies at pusslaget henger fast på flisene der gulvet buler. Hvis pusslaget er alkalisk, utvider pusslaget seg i alle retninger og sprenger mot veggene. Veggene er solide og flisene på mørtelen har bare en vei å gå og det er oppover! Denne prosessen fører ikke til eksplosjoner, men utvikler seg sakte over lengre tid. Jeg må også tilføye at her har tilgang på fuktighet en avgjørende rolle. Jeg har dessverre ikke detaljkunnskap og dette må undersøkes grundig før tiltak settes i verk. Ikke noen vits i å reparere hvis man ikke kjenner årsaken! Det er på høy tid og få kontroll av vannet på oversiden av bygget. Hvorfor er det ikke gjort noe med det? Her tror jeg det er mye å hente!

Kostnadsoverslaget må da være altfor høyt. I flere debattinnlegg brukes det feilaktig eller kanskje bevisst en budsjettkostnad på 9.2 mill. kr., mens riktig sum er kr. 7 mill.kr. Brannteknisk utbedringer er som sagt viktig og må utbedres. Fuktighet i kjellervegger er ikke kritisk og kan løses med å forsøke enkle tiltak i første omgang. Kostnadsoverslaget er overdrevent stort, og man kan løse det mest prekære med en kostnad på max. 3-4 mill. eks. moms. Det fokuseres på samlokalisering for å spare kostnader, men jeg mener kommunen heller bør fokusere på kompetanse og et mer systematisk og effektivt vedlikehold. For meg er det litt påfallende at Kulturhuset får så stor omtanke vedrørende kvalitetskrav og eventuelle lovbrudd. Hvilken tilstand har kommunens øvrige bygningsmasse?

At noen mener at det er bedre å rive Kulturhuset til en kostnad av 4-6 mill.kr. enn å investere en 3-4 mill. kr på et allerede funksjonelt Kulturhus i midtbygda er for meg uforståelig! Kulturhuset kan tjene innbyggerne i Tydal i mange år. Samfunnsøkonomisk må gjenbruk i dette tilfelle være den beste løsningen. Jeg oppfordrer tydalingene om å slutte opp om Tydal kommunes ”storstue” Kulturhuset og samtidig berømme lokale krefter som holder liv i ungdomshusene i Stugudal og Græsli. Kulturhuset er og må fortsatt være kommunens ”storstue”!

Tydal 25.08.2023

Powered by Labrador CMS