Debatt

Åsmund Sjøberg, Selbu SV.

«Hvem går det egentlig godt for?»

Dette er et leserinnlegg, om gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Med jevne mellomrom har vi det siste året hørt kommunens ledelse fremholde hvor godt det går i Selbu. Innbyggertallet øker, næringslivet går visstnok så det suser og pilene peker etter sigende unisont riktig vei. At man har kuttet i de offentlige velferdstjenestene, redusert lærertettheten til et minimum og innført innkjøps -og ansettelsesstopp snakkes det kun om når det passer. «Det er gode tider i Selbu», er fortellingen vi oftest hører.

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 fastslås det at kommunens sparegris (disposisjonsfondet) allerede er tømt. Man må gjøre kutt for å få driften til i det hele tatt å gå i hop. Kuttene innebærer blant annet at den reelle muligheten for å få barnehageplass utover hovedopptaket i august forsvinner, og at husleieprisen i alle kommunens utleieforhold økes med 20 %. Til tross for at husleieloven sier at man kun kan øke denne med den generelle prisstigningen (KPI) en gang pr. år, så klemmer altså kommuneledelsen til med 20 % i sitt budsjettforslag. Jeg er ingen ekspert, men har en mistanke om at foreliggende budsjettforslag er på kant med lovverket som regulerer utleieforhold. Man snakker om «gjengs leie», men i budsjettforslaget er det 20 % økning som foreslås – ikke gjengs leie. Det er kaldt, det er usosialt, og både hjemmel og konsekvenser av et slikt vedtak er utelatt fra budsjettdokumentets drøftinger.

Tenk deg at du allerede får utbetalt et minimum av pensjon eller trygd. Du leier en leilighet av kommunen fordi det er den eneste reelle muligheten man har til å bo slik man ønsker. Du bruker allerede halvparten av dine totale inntekter på husleie. Så øker plutselig kommunen leia med 20 %. Hvor mange av oss hadde taklet en slik økning av renter og avdrag på boliglånet? Dette er altså forslaget kommunen vil spare noen hundre tusen på i 2024. Og det i tider hvor det går så godt.

Jeg synes det er både usosialt og feil at man skal ta fra de som har minst dersom fellesskapet har utfordringer. Særlig umusikalsk blir det når det samme budsjettet ønsker å bruke to hundre tusen på en årlig fest for de ansatte i kommunen. En kommune med omtanke for de som har minst hadde finansiert ansattefesten gjennom egenandeler, unnlatt å sende folkevalgte og kommuneledelse på en trivelig overnattingstur på Teveltunet og heller brukt de samme midlene på å skåne sine leietakere fra en urimelig husleieøkning over natta. 

I begge hovedutvalgene og Formannskapet har SV fremmet forslag om å skrote den drøye økningen av leieprisene i de kommunale boligene. Uten særlig gehør fra de andre partiene. Det er skuffende og overraskende. Jeg kan ikke huske at noen i valgkampen sa at kommunens skrantende økonomi skulle håndteres gjennom å ta fra de som hadde minst. La oss håpe partiene har fått tenkt seg om til kommunestyremøtet i desember som skal vedta det endelige budsjettet for 2024.

Så kan vi selvfølgelig også nevne at kommunens bidrag til finansiering av BUA etter 2024 er høyst uviss, og at det fremdeles ikke er noen tegn som tyder på at kommunen prioriterer å styrke veterinærvaktordningen med en grunnfinansiering. Slikt finnes det ikke midler til. Men det går visst godt, sies det. I et slikt bilde er det merkelig at de styrende partiene ønsker å utrede salg av kommunens aksjer i TrønderEnergi som en slags kortsiktig «redningspakke». Som det eneste partiet stemte SV mot forslaget. Hvorfor i alle dager skal vi kvitte oss med noe av det mest avkastningssikre som finnes dersom det går så godt? Eller er realiteten langt mer alvorlig enn hva det gis inntrykk av? Uansett er det feil å øke leieprisen i kommunens utleieforhold med 20 %. Selv om det er kaldt i været for tiden trenger ikke budsjettet å være like kaldt. Spesielt ikke dersom det går så godt.

Powered by Labrador CMS