Debatt

Hva betyr en skole?

Publisert

Første gang jeg kom til Selbu videregående skole, var på jobbintervju sommeren 2020 og i det jeg gikk inn døren kjente jeg at denne jobben, er det verdt å kjempe for. Det handler om mennesker, de som møtte meg den dagen og de jeg har fått lære å kjenne i de snart tre årene som har gått siden jeg ble tilsatt. En blir glad i Selbu videregående, engasjementet og dedikasjonen, miljøet og området. I en periode hvor fylkeskommunen skal skjære ned og spare, vil jeg påpeke at dette er en skole verdt å stå på for og framsnakke. Ikke bare som arbeidsplass, men fordi ungdommer i Neadalen fortjener muligheten til utdanning i sitt nærmiljø. Det er for ungdommen og dalførets fremtid jeg skriver dette innlegget.

Hos oss er eleven hovedoppdraget, eleven er navet i skolehjulet og alle bestemmelser, tilrettelegginger, aktiviteter og undervisning, skal handle om det beste for eleven. Det er prioritet nummer 1 i samfunnsoppdraget skolen er tildelt. Samfunnsoppdraget er todelt, hvor del en handler om undervisning, veiledning og å ruste unge mennesker for arbeids-, studie og voksenliv. Del to er å bidra til samfunnsutvikling. Selbu videregående er en samfunnsaktør. Vi bidrar til at Neadalen har en stødig tilgang på kvalifiserte lærlinger innenfor bygg, elektro, helse og oppvekst. Den første årsaken til at vi har høy formidling av elever til lærlingplass, de siste årene har den vært på 100%, er en lang tradisjon for gjensidig samarbeid med lokalt næringsliv og offentlige tjenester. I Neadalen tar virksomhetene imot elevene på praksis og bedriftsbesøk. De blir kjent med dem og mange har avtaler om lærlingeplass lenge før de er ferdige med videregående skole. 

Den andre årsaken, er at elevene får praksisnær undervisning. De jobber, ofte i samarbeid med lokale entreprenører, på oppdrag for kommune, lag og foreninger, privatpersoner og virksomheter. Siden jeg begynte her, har våre elever, blant annet, montert elektrisk anlegg for Selbu kommune, bygget klubbhus for idrettslaget, satt opp jaktgarasje, bygget lekehus for barneskolen, satt opp gapahuk og bidratt i oppussing for lokale innbyggere. Elevene, med kyndig veiledning, utfører små og store oppdrag for lokalsamfunnet. Det gir trygge og kompetente folk som skjønner hva det vil si å være en del av et arbeidsfellesskap. 

Vi har også studiespesialisering og vi synes at det er viktig at de blir kjent med yrkesmulighetene i lokalmiljøet og regionen. Praksisnær undervisning, er et prinsipp som skal gjelde for alle elever. De besøker kommuneadministrasjonen, banken, avisa og andre bedrifter. De har utarbeidet reklamekampanjer for «Sommer i Selbu» og «Bo i Selbu» og de skriver i Selbyggen. Samfunnet trenger, for å nevne noen, leger, lærere, sykepleiere, ingeniører og økonomer også. Ved å vise elever muligheter, er sjansen større for at de tar gode utdanningsvalg. 
Selbu videregående er liten, men med våre førti ansatte, en stor arbeidsplass i Neadalen. Vi ser på skolestørrelsen som en superkraft, vi er fleksible, tett på, følger opp og tilrettelegger for våre elever.  Kompetansen i kollegiet er høy, stabiliteten stor og det gjenspeiles i skolens resultater. Vi skårer gjennomgående godt på både elev- og medarbeiderundersøkelser, økonomien er i balanse og vi driver sunt og bærekraftig. I tillegg har vi meget høy gjennomføringsgrad, for siste skoleår lå den på 93,7%, 10 prosentpoeng over fylkesgjennomsnittet og over de siste seks årene har vi, i snitt, ligget på 91 % gjennomført og bestått. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 81% i samme periode. Forskjellen er signifikant. I henhold til eksamen og standpunkt, så var det ingen stryk på eksamen våren 2023 og nivået på standpunktkarakterer, står ikke tilbake for andre skoler i fylket. Selbu vgs leverer på oppdraget og vi gjør det innenfor ramma vi får tildelt. 

Selbu videregående lytter til næringslivet og tilbudet vårt gjenspeiler det. Nå har de henvendt seg for å undersøke om vi kan tilby videregående utdanning til den fornybare kraftproduksjonen. Geografisk, nærhet til by og flyplass, samt Neadalens lange, tilbake til starten av 1940-tallet, tradisjon for energiproduksjon, er vi riktig skole for et slikt tilbud. Norge trenger mer energi og behovet for fagarbeidere innen alle typer kraftproduksjon, er stor. Per i dag, finnes det ingen videregående utdanning for denne industrien. Selbu videregående er i gang med en behovsstudie knyttet til hva kraftnæringene trenger av kompetanse i tiårene som kommer. Den vil danne en del av beslutningsgrunnlaget med tanke på innhold i utdanningstilbudet. Denne høsten presenterer vi rapport og funn fra studien for et bredt utvalg av næringsaktører, Trøndelag fylkeskommune, forskere fra NTNU og representanter for Jämtlands län. I det store bildet vil det ha betydning for Trøndelag som region, for Norge som kraftprodusent og leverandør og for det interregionale samarbeidet mellom Trøndelag og Jämtland. 

Hva betyr en skole? Ut fra hva jeg har skrevet over, den betyr stabil, nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra ungdommer som ønsker å leve livene sine i Neadalen. Den bidrar også til arbeidsplasser og å sikre bosetning. Den betyr at offentlige og private tjenester opprettholdes. Neadalen uten aldersgruppen 16 til 18 år fører til færre hender i helsevesen, oppvekstsektoren, i idrettslag, på bensinstasjoner, som avløsere og i butikker. Ungdommene bidrar til å holde hjulene i gang, de er verdifulle og deres arbeidskraft, energi og engasjement, må tas med i regnestykket. Ved å prioritere og bevisst arbeide med lærings-, arbeids- og elevmiljø, være åpne, satse på kompetanseheving og utvikling samt drive økonomisk, er Selbu vgs en bærekraftig skole nå og i fremtiden.  

Powered by Labrador CMS