Trond Wiggen og Jens Hilmo var ikke særlig imponert over regjeringens forslag i mai 1996.

Harnisk stemning også i Neadalen

Jordbruksoppgjør var et hett tema, også i mai 1996.

Publisert

Denne artikkelen er hentet fra Selbyggens arkiver – 10. mai 1996:

Årets jordbruksoppgjør har skapt riktig store bølger i landbruksnæringen etter at landbruksminister Gunhild Øyangen la sitt tilbud til bøndene på bordet. Et minus fra fjorårets oppgjør pả 300 millioner, og et avvik på hele 1,3 milliarder fra det tilbudet som bøndene kom med til regjeringen er situasjonen hittil, og dette har skapt sterke reaksjoner fra bønder landet over, og det er også tilfellet i vårt dalføre. Ellers har regjeringen også åpnet for kjøp og salg av melkekvoter for de som ønsker a slutte med melkeproduksion, samtidig som de ønsker stadig flere bønder over i såkalt økologisk jordbruk. Den verste inntekst-svikta vil ventelig ligge hos fjørfe- og svine-kjøttprodusentene, og vi har innhentet kommentarer fra to av bondeorganisasjonene i Neadalen angående det pågende jordbruksoppgjøret.

Trond Wiggen, leder Selbu Bondelag:

– Landbruksoppgjøret er rett og slett elendig, og samtidig et hån mot næringen. Landbruksnæringen har ikke mer å gå på, og det er et minimum det kravet vi har kommet med til myndighetene, og får vi ikke dette innfridd skal vi vel ikke legge skjul pả at ulike aksjonsformer blir satt i verk. Samtidig vil vi også kjøre hardt på at en del prinsippsaker som kjøp og salg av melkekvoter blir lagt på is, og kravet fra bøndene er i det store og hele lite mot hva næringa trenger.

Jens Hilmo, leder Tydal Bonde- og Småbrukerlag:

- Vi kan ikke hele tida forvente gå ned i inntekt mens andre yrkesgrupper går opp. Det finnes ikke prutingsmonn på det kravet vi har lagt fram, og for tida så håper jeg på brudd i forhandlingene, for aksjonslysta er stor for øyeblikket. Og slik jeg ser det kan ikke landbruket være verdsatt som næring i det hele tatt ut i fra det regjeringa nå presenteres for oss. 

Powered by Labrador CMS