Debatt

«Tilgjengelig næringsareal er noe av det aller viktigste å ha for en kommune som ønsker vekst i næringslivet,» skriver innleggsforfatterne.

En «Ja- og A-kommune» innen næringsutvikling

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Næringslivet i Selbu har tatt kvantesteg de siste årene, der en rekke ulike bedrifter, både små og store, har ekspandert og økt både virkeområde og antall ansatte. Spennvidden i næringslivet i Selbu har også etterhvert blitt stor, noe som er viktig med tanke på kompetanse og arbeidsplasser for flere ulike yrkesgrupper, og ikke minst ser vi at Selbu som lokasjon har blitt stadig mer attraktiv for investorer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tilgjengelig næringsareal er noe av det aller viktigste å ha for en kommune som ønsker vekst i næringslivet. I dag innen det svært lite tilgjengelig næringsareal på aksen Orkdal – Stjørdal, og Selbu, med sin nærhet til både flyplass, sentral ferdselsårer, tog og havn, vil være en interessant lokasjon for både små og store aktører på leting etter areal for etablering. Selbu har nå, gjennom Granby AS sin vedtatte reguleringsplan, 200 dekar tilgjengelig næringsareal, meget sentralt beliggende, noe som vil være en enorm styrke for Selbu med tanke på videre næringsutvikling. Det har også blitt særdeles krevende for kommuner å utvikle nye næringsareal. Bare infrastruktur i et slikt område vil beløpe seg til flere ti-talls millioner kroner, noe en kommune vil ha store utfordringer med å forskuttere. Derfor er det for Selbu avgjørende at kommune og investorer i et samspill legger til rette for at det finnes attraktive, ferdig opparbeide næringsareal, og her er Selbu nå i en ledende posisjon Midt-Norge sett under ett.

De siste årene har flere investorer satset i Selbu, ikke minst flere med lokal tilhørighet, og dette er noe alle kommuner i Norges land både ønsker seg og misunner oss. For å tiltrekke seg interesse fra næringsaktører har imidlertid kommunens rolle blitt vesentlig endret de siste årene. For kommunene handler det nå om å lage attraktive lokalsamfunn, der bedriftenes viktigste ressurs, de ansatte, ønsker å leve sine liv. Rollen som næringsutvikler tar bedriftene seg, i all hovedsak, av selv, men kommunen må være på ballen når det gjelder generell samfunnsutvikling, samt å støtte opp når næringslivet har behov. For Selbu har utfasingen av samfunnsutviklingsapparatet til Selbu Vekst vist seg å være svært vellykket, og det samspillet en har klart å skape mellom kommune, Selbu Vekst og næringsaktører har blitt lagt merke til nasjonalt, og er noe en rekke kommuner nå ønsker å kopiere.

Det er også veldig tilfredsstillende når blant annet Handelsbygg AS, som utviklet Coop/Europrisbygget i sentrum, gir Selbu kommune karakteren A+ når det gjelder næringsvennlighet. Dette, sammen med en positiv befolkningsutvikling og nærhet til større hytteområder, er deres viktigste parametere når de skal finne områder for handelsutvikling, og det samme vil gjelde for nær sagt alle andre næringsutviklere.

Selbu må fortsatt være fremst i skoen når det gjelder det å legge til rette for at næringsaktører både kan utvikle seg og etablere seg i kommunen. For å oppnå dette trengs det en fortsatt tydelig og stødig kurs, en kurs Selbu Arbeiderparti vil være garantisten for også i den kommende valgperioden.

Alf Ronny Rotvold,
leder hovedutvalg for samfunnsutvikling (Ap)

Ole Morten Balstad
ordfører og ordførerkandidat Selbu Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS