Debatt

Hjortekolle som beiter.

«Elg og hjort»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Mitt leserbrev om funnet av fire elgkadaver i egen utmark har vakt stor interesse. Erfaring fra plantefeltene viser at den beste elgmaten er totalt nedbeitet, slik at dyra finner for lite å spise. Tallmaterialet fra Hårstad Naturforvaltning sin taksering støtter dette. Hele 88 % av rogn, osp og selje, elgens favorittmat, er oppspist. 85 % av alle furuplanter er skadd og ødelagt. 

En voksen elg trenger ca. 10 kg kvist hver dag om vinteren. Det sier seg sjøl at når dyra må leve på næringsfattig mat, så blir kalvene små og i dårlig kondisjon. En slik start i livet gjør at de senere som voksne blir til små kyr og okser. Gunnar Olav Hårstad påstår derfor at Selbu har hatt en for stor elgstamme de siste 20 åra.

Elg og fjøsrøkt

I et leserbrev i forrige Selbyggen er Asbjørn Løksa opptatt av hvilke dyr som man skal ha igjen i skogen etter jakta. Han vil forvalte elgstammen slik som bonden gjør i fjøset. Beholde avlsoksen og de beste kyrne, og dermed avle fram «gode reproduktive individer med gode gener», som han kaller det. Da kan bonden sende kvalitetsdyr til slakteriet.  Løksa mener at Viltmyndighetene må forvalte elgen på samme måte som bonden gjør. Altså beholde de gode avlsdyra, og dermed sikre en sunn og levedyktig elgstamme i bygda.

Men hva skjer hvis bonden gir krøttera for lite mat om vinteren? Da blir det ingen kvalitetsdyr å sende til slakteriet. Der er der vi er nå med elgen.

Hva gjør viltforvaltninga?

Det er ikke min oppgave å foreslå forvaltningstiltak. Men hvis Gunnar Olav Hårstad har rett i at Selbu har hatt for stor elgstamme de siste 20 åra, da må stammen reduseres. Det klarer du ikke slik som det drives i dag med såkalteikketiltak: Ikke skyte kalv før brunsten er over, ikke skyte storokse, ikke skyte stor ku osv. Skal du redusere antall dyr på vinterbeite, gjør du det best ved å «skyte deg rett gjennom stammen», som det heter. Det betyr at du skyter litt av alle typer og aldre av dyra. 

Det stedlige jaktlaget her måtte slippe forbi seg 14 forskjellige elger den første jaktuka. Dyr som de ikke fikk lov til å ta. Jegerne må virkelig være tålmodige som gidder å bruke ferien sin til å sitte å se på elger som løper forbi. Sikkert heller ikke lett å friste unge nye jegere til å bli med på slikt.

Feit og fin hjort.

Hver kveld om høsten kommer 6 – 7 hjortedyr ut av skogen og beiter på graset rundt husa mine. En morgen kunne jeg telle 15 dyr som lå og sov utafor hagegjerdet! De er feite og fine. Hvordan kan det ha seg, når de lever sammen med elgen? Enkelt forklart, så spiser elgen det som er over bakken, mens hjorten spiser det som er på bakken. Røslyng, blåbærlyng og gras. Og det fins det jo mer enn nok av. Selbu har i dag en fin hjortestamme. Da blir det viktig i framtida at Viltforvaltninga sørger for riktig avskyting og forvaltning. Som sikrer at vi ikke havner i samme uføre som med elgstammen. 

Powered by Labrador CMS