Torger Størseth, avbildet på Myra ved en tidligere anledning.

«– Både reindriftas interesser og alle innbyggeres interesser i kommunene kan og må ivaretas» 

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening. Distriktsutvikling nødvendiggjør etablering av ny, og videreføre eksisterende aktivitet også i områder med reindrift, skriver skribenten i dette innlegget.

Publisert

Distriktskommuner har behov for næringsutvikling, kraftutbygging, ivareta friluftsinteresser og befolkningsutvikling og bolyst, men møter problemer begrunnet i reindriftsinteresser. Jeg mener det er viktig å ivareta samisk reindrift, men mener det godt kan ivaretas gjennom kompromisser og eventuelt avbøtende tiltak, som vi f.eks.ser i avtalen som ble inngått i Sør-Fosen sidaens område.

Et eksempel er reindriftas protest mot å gjenoppta kobbergruvedrift i Joma i Røyrvik kommune, noe som vil bety mye for en fraflyttingstruet kommune. Jeg mener også at ledelsen i Sametinget framstår med for lite forhandlings og kompromissvilje, og ikke vektlegger at urbefolkning ikke bare er reindrifta, men omfatter også andre som er fastboende og kystbefolkning særlig i den nordlige landsdel.

Jeg mener også at Statsforvalteren i flere tilfeller griper unødvendig inn mot kommunalt vedtatt byggeprosjekter og snøskuterløyper, slik de stoppet skuterløypa fra Ås til Nesjøen i Tydal, som hadde vært i bruk og avpasset reindriftsinteresser i flere år.

Jeg mener at reindrift i Norge ikke er truet, og at det har vært positive utviklingstrekk, slik som eksemplet Rørosrein. Både reindriftas interesser og alle innbyggeres interesser i kommunene kan og må ivaretas gjennom fornuft og kompromissvilje i beslutningsprosessene.

Powered by Labrador CMS