Debatt

«Det blir ikke akkurat enklere å bosette seg i mer grisgrendte strøk når tilbud stadig endres til det verre,» skriver Selbyggen på lederplass. Arkivbilde

Hvem går det utover? Barna

Publisert Sist oppdatert

Dette er Selbyggens lederartikkel som gjenspeiler redaksjonens mening.

De siste ukene har det vært kraftig mobilisering blant foreldre i Draksten. Grunnen? Et nytt forslag rundt skoleskysstilbudet som AtB fremla, mot slutten av november, for de 16 barna og ungdommene som skal skysses fra hjemstedet i Selbu til Solbakken og Markaplassen skoler i Trondheim. Fra å bli kjørt av en sjåfør de kjenner helt frem til skolene, ser det nå ut som de blir nødt til å bytte fra Reistad Buss over på rutebuss i krysset Øver Jervan hver morgen. Fredag kom nyheten om at de slipper å bytte buss på veg hjem igjen, etter at en samlet foreldregruppa gikk ut med kraftig kritikk mot forslaget. Uansett vil den lange skoleveien blir enda lengre hver morgen, og krysset som er foreslått er ved en smal vei uten gatelys og ved en 80-sone. Det er klart foreldrene reagerer.

Debatten raste også da det ble vedtatt av Selbu kommune å legge ned barneskolen i Draksten i 2011.  – Jeg tror også dette er starten på slutten for Draksten som en familiegrend, sa rektor ved skolen den gangen, Asbjørn Gaasø, til Adresseavisen.

Likevel har Draksten klart seg bra, og barnetallet har holdt seg jevnt oppe i grenda. Mye av grunnen for at det har gått så fint beror nok på at skysstilbudet de ble tilbudt da den lokale skolen ble lagt ned har fungert godt. Men nå skal også dette tilbudet endres på.

En av foreldrene uttalte følgende til Selbyggen da vi møtte dem i krysset Øver Jervan denne uken: «Dragsten er grenda Gud glemte og fanden forlot». Likevel fremhever de hvor godt de liker å bo der de bor, og ønsker ikke å flytte fra stedet de er så glade i, selv om flere nok bekymrer seg over om fraflytting blir realiteten etter hvert. Og ikke minst mangel på tilflytting som vil føre til at grenda stopper opp og blir svært lite attraktiv for barnefamilier.

Dette er distriktspolitikk på sitt verste. Det blir ikke akkurat enklere å bosette seg i mer grisgrendte strøk når tilbud stadig endres til det verre. I et av svarene som Selbyggen fikk fra AtB i forbindelse med denne saken står følgende: – Bor du et stykke unna skole og benytter kollektiv vil det ta lengre tid. Dette vet de som bor i Draksten, og de har innrettet seg etter dette budskapet i mange år allerede. Nå skal ting ta enda lengre tid, og hvem går det ut over? Barna.

Så er det jo ofte slik, at det er «penga som rår», og det er også dette denne saken bunner i. Kostnadene for AtB ved å beholde ordningene slik det er i dag har gått opp helt ekstremt, og de sier de er nødt til å treffe tiltak som vil spare penger. Heller ikke Selbu kommune ser muligheter for å ta det økonomiske ansvaret, for å sikre ordningen slik den er i dag.

Oppvekstsjefen sier i tillegg: «Selbu kommune er opptatt av å tenke helhet for alle våre elever uten at man skal ha særordninger for enkelte.»

Men, selv om det kunne virke som om dette var et fastlåst forslag fra AtB, formidlet av Selbu kommune til foreldrene i Draksten, uttaler AtB nå: – Før dette blir en realitet skal det være gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering, hvor også foreldrerepresentanter blir invitert.

Selv om det er noe merkelig at foreldrene ikke har hørt noe om akkurat den delen av prosessen tidligere, må foreldrene inkluderes mer før en endelig avgjørelse blir tatt. 

Powered by Labrador CMS