Debatt

Arkivfoto: Henriette Erken Busterud

«– Vi vil ta vare på verdier vi har, og skape flere»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Høyre er opptatt av penger! Javel. Vi er opptatt av verdier, ikke bare i form av penger, men verdier i bred forstand. Vi vil ta vare på verdier vi har, og vi vil skape nye og flere. Verdiskaping er et nøkkelord, og handler ikke bare om å skape verdier som går rett inn i brutto nasjonalprodukt – tvert imot! Det handler om verdiene som produseres i Norges største sektor, helse og omsorgssektoren, enorme verdier for alle oss som er avhengige av disse fra tid til annen. Høyre er opptatt av hvordan finansiere denne gedigne gavepakken, som er bygget opp gjennom generasjoner, og som kommer oss alle til gode. Den er ikke gratis.

For to oljealdere siden var primærnæringene like stor som Helse og omsorgssektoren er i dag, hver tredje normann var bonde. I dag jobber 3% av oss på gård, men takket være effektivisering er verdiskapingen blitt himmelhøy. Men hva hadde gården vært uten TRAKTOREN?

Hele vår samfunnsmodell er avhengig av “traktorer”, innretninger som drar med seg redskaper, teknologi og andre ressurser som får verdier til å spire og vokse opp og fram. Traktorer med økonomiske hestekrefter som investerer sin kapital med risiko for fiasko, til beste for arbeidssøkende og lokalsamfunn med ønske om vekst og trivsel.

Men de færreste gårder i dag har bare én traktor. For at det skal skapes arbeidsplasser, må næringslivet få friheten til å skape mer. Det får de med et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, færre reguleringer og mer digitalisering.

Selbu Høyre tror på enkeltmennesker, familier og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner.

Gode og trygge veier er en forutsetning for at næringslivet raskt skal nå ut til markedene og sikre verdiskaping. Selv om det er bevilget historisk mye til veibygging siden 2013, er det fremdeles stort behov for oppgradering av veinettet i Norge. Og Selbu er intet unntak.

Selbu trenger gang og sykkelveg langs store deler av FV 705. Fylkesvegen, som i dag går gjennom bebyggelsen på Tømra og oppover Tømmerdalen på “feil side” av elva via Røet forbi Blomli, skulle vært lagt om for mer enn en oljealder siden, og Høyre mener at nå er det på tide! Vi har sansen for linjalen når det gjelder planlegging av veg. Vegen bør gå direkte mellom Tømra Bru og avkjørsel mot Brannåsen i Tømmerdalen. Her ligger det til rette for en lang rettstrekning på 3,4 km med flomsikker høyde, slak stigning langs elva og gang og sykkelveg ved siden. Dette vil redusere utslipp, bedre trafikksikkerheten, øke verdiskapingen for bedrifter og stimulere til bosetting i distriktet. 

Powered by Labrador CMS