Debatt

«Offentlige fester har i årtier stått sterkt i Selbu og vært en arena der alle er velkommen, og der en har møttes på tvers av både alder og interesse,» skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra en fest i 2019.

Vi vil ha flere offentlige fester

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Ungdomsrådet i Selbu var for en tid siden ute og etterlyste flere offentlige fester, en etterlysning vi både støtter og vil ta på alvor. Offentlige fester har i årtier stått sterkt i Selbu og vært en arena der alle er velkommen, og der en har møttes på tvers av både alder og interesse.

I løpet av siste valgperiode har vi, gjennom et godt samarbeid mellom kommune, politi og arrangører, skapt en arena for offentlige fester som på kort tid har satt seg og blitt tatt godt i mot blant festpublikummet. Skjenkebevilling, egne adgangstegn for de under 18 år og et godt antall vakter, har gitt en arena som både er trygg og som ivaretar de retningslinjer som er satt for slike arrangementer.

Utfordringene som skapes gjennom at det er få offentlige fester har ungdommene gitt klart uttrykk for. Private sammenkomster inkluderer ikke alle, disse arenaene har mange ganger ikke voksne tilstede for å overvåke hva som skjer, og politi har heller ikke adgang til disse arenaene på lik linje med et offentlig arrangement.

Vi har begge vært en del av festlivet som både deltagere og arrangører, den ene er nå over middagshøyden på arenaen, den andre fortsatt aktiv som både deltager og arrangør, og vi vil begge jobbe aktivt for flere offentlige arrangementer i tiden fremover.

For å få dette til må vi sammen med politiet jobbe frem en mal for arrangementer som gjør det mindre arbeidskrevende for arrangørene, dette uten at det går utover sikkerheten, og legge generelt til rette for at flere ønsker å gjennomføre offentlige fester.

Utenforskap er en av de store utfordringene i dagens samfunn, og offentlige fester kan være et positivt bidrag for å begrense nettopp dette. Her blir alle «bedt», her stiller alle på lik linje, her er det voksenpersoner tilstede og festen skaper sosialisering utenfor de digitale arenaene og på tvers av aldersgrenser.

Vi tar opp hansken ungdomsrådet kastet og har allerede initiert det første møtet mellom kommune, politi og arrangører, et møte vi håper skal være starten på flere, sikre, attraktive,  offentlige arenaer for ungdommene i Selbu.

Powered by Labrador CMS