Svarer Clemens Kraft om utbygging av Garbergselva:

Marthe Belsvik Stavrum. Foto: Oda Cecilie Folde

«– Vi vil beholde dette siste beinet helt og fint»

Marthe Belsvik Stavrum vil ha et rungende JA til bevaring av «foten»(Garbergelva) i dette leserinnlegget.

Publisert

Clemens Kraft, CK, skriver i sitt leserinnlegg 19.april 2024 i Selbyggen: 

”Det vi ber kommunen om nå, er kun tilslutning om Clemens kraft bør søke konsesjon hos NVE og hvilket alternativ som er ønskelig.”

Dette er jo ikke helt korrekt da. Den som har lest CK sitt brev til Selbu kommune datert 10.mars 2024 vet at ordlyden der er ganske annerledes. Det Clemens Kraft FAKTISK ber kommunen om nå er følgende:

”Anmodning om å tilrå kraftutbygging i Garbergelva.” (Med følgende konkretisering: )

”Forslag til vedtak fra Clemens Kraft

1) formannskapet tilrår NVE om å godkjenne en utbygging iht 2b

(det minste alternativet med inntak nedenfor Storprestfossen og tunell ned til der Elvåa kommer inn i elveløpet)

2) formannskapet støtter en konsekvensutredning og tilrår NVE om å gi konsesjon for bygging av alternativ 3b

(det største alternativet med inntaksdam over Storprestfossen – altså plassen vi i dag kjenner som ”Stilla” og tunnel til nedenfor Kjelstadfossen.) 

For det første er det rimelig frekt av en utenforstående aktør å foreslå at en så stor beslutning skal tas i formannskapet og ikke i kommunestyret. I tillegg kan man jo nesten få inntrykk av at det står mellom disse to alternativene for utbygging. I realiteten har vi som kommune faktisk og fortsatt valget mellom å si ja eller nei, ikke mellom det ene eller andre alternativet.

Videre skriver CK i sitt innlegg:

”Det er ... en del motargumenter og de er like gyldige alle steder, og vinner de fram stopper all utbygging. Da kan vi ikke elektrifisere industri, transportsektoren og energibransjen. Da blir det ikke noe grønt skifte.”

Det å spille på den jevne selbyggs dårlige samvittighet for at vi som kommune ikke bidrar nok i det grønne skiftet blir både upassende og respektløst når man tar i betraktning hvor mye Selbu bidrar med av fornybar energi per dags dato. Det argumentet holder rett og slett ikke. De skriver videre at:

”Minner om at småkraftutbygging innebærer en inntaksdam på størrelse med en badedam og en kraftstasjon på størrelse med en enebolig...”

Ja, nei – det skal dere ha, Clemens Kraft: dere kan få et naturinngrep av dimensjoner til å fortone seg som rene idyllen her! Høres flott ut med enebolig med badedam midt i en naturperle! 

Ettersom pengene fra et kraftverk i vår kjære Garbergelv potensielt blant annet skal gå til restaurering av kirkebygg rundt om i Norge (Kirkebevaringsfondet) kan det kanskje passe med ei lita liknelse:

Clemens Kraft ber formannskapet (ikke kommunestyret!) om å tilrå amputasjon av benet 

1) rett under kneet eller 

2) helt oppe ved lysken.

Man kan jo nesten få inntrykk av at det står mellom disse to alternativene. Men i realiteten har vi selvfølgelig muligheten til å si ”Nei takk. Jeg ønsker å beholde beinet mitt helt og fint da det er funksjonelt og friskt.”

Clemens kraft minner om at amputasjonen vil foregå skånsomt, og at operasjonssåret dessuten vil bli ganske fint, og kanskje til og med minne litt om en litt kul tatovering!

Vi har muligheten til å fortsatt si at ”Åh – kul tatovering høres unektelig ganske kult ut, men nei takk. Vi beholder beinet helt og fint, vi.”

Clemens Kraft minner om at det ikke blir noe grønt skifte dersom vi ikke alle kan ofre en fot for samfunnet.

Da har vi muligheten til å svare ”Se: jeg har allerede gitt en fot (Nea) og en arm (Usma) og en arm (Mølnåa) og en arm (Kalvåa) og en arm (Uthusbekken) og en arm (Rensjøen) og en arm (Julskaret) og en arm (Slind) og på ryggtavla mi (Stokkfjellet) står det vindmøller. Så det blir nei. Vi vil beholde dette siste beinet helt og fint”.

Men ettersom Selbu er en JA- kommune så snur vi litt på det, og så blir det et rungende JA til å bevare foten/ Garbergselva som den er (såklart!).

Powered by Labrador CMS