Debatt

Srkivbilde Selbustien: Oda C. Folde

Vi må fortsatt satse på Årsøya og Selbustien

Publisert

…og samtidig bidra til nærmiljøanlegg som aktiviserer alle aldersgrupper i nærmiljøet der de bor.

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Årsøya og Selbustien har i løpet av få år blitt et særdeles viktig utfarts- og rekreasjonsområde for alle oss som bor i Selbu. Stien har blitt en fast turtrasè for mange turgåere, mens Årsøya har blitt et aktivitetsområde, spesielt for barn og unge. Stien og øya har også blitt en sosial møteplass, noe som for mange er like viktig som den fysiske utfoldelsen.

Området har etterhvert blitt et regionalt turmål, og mange av Selbus hytteinnbyggere og tilreisende nevner stien og Årsøya som et av deres viktigste turmål i Selbu. Øya har blitt et mangfoldig arrangementsområde, som bare denne sommeren har hatt flere store arrangement som trekker folk til Selbu, skaper PR og blest om bygda, og som gir omsetning i lokale næringsvirksomheter.

Det er viktig at Selbu kommune tar et aktivt eierskap til Årsøya og Selbustien, dette både når det gjelder drift og utvikling. Å opprettholde dagens standard samt videreutvikle de to anleggene blir viktig for oss i kommende valgperiode, dette både som rekreasjonsområde og aktivitetsområde.

Det foregår også mye godt arbeid og tanker om møteplasser ellers i bygda. Det er viktig at det finnes møteplasser og nærturstier der folk bor, spesielt med tanke på folkehelse. Derfor er det viktig at Selbu kommune også støtter opp rundt slike anlegg, ikke minst med god kompetanse om spillemidler som vil utgjøre en stor del av finansieringer for å få disse anleggene etablert.

Gode fysiske og sosiale møteplasser er viktig for trivsel og bolyst, og vi skal gjøre vårt for at både Selbustien, Årsøya og andre lignende anlegg rundt om i Selbu både skal bli realisert og bli enda bedre i årene som kommer.

Powered by Labrador CMS