Debatt

John Inge Sirum.

«– Vi er helt avhengige av verdiene som skapes»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Venstre/KrF ønsker en offensiv næringspolitikk som fremmer mangfoldet i Selbu.

Selbu har et variert og mangfoldig næringsliv. Vi er helt avhengige av verdiene som skapes, og tryggheten som arbeidslivet utgjør i vårt lokalsamfunn. Næringslivet trenger gode og tilgjengelige næringsarealer, samt forutsigbare rammevilkår som legger til rette for vekst. Dette er en politisk oppgave.

Det er stor aktivitet i næringslivet i kommunen. En del bedrifter foretar store investeringer som øker behovet for arbeidskraft. Også vi i Venstre/KrF synes dette er positivt. Vi får tilbakemeldinger på at næringslivet er godt fornøyd med kommunen som tilrettelegger for disse bedriftene. For de minste bedriftene og spesielt de som er i oppstartsfasen er det tyngre. De gir tilbakemeldinger om at de savner en mer aktiv kommune som kan bidra med oppstartsveiledning og støtte. Vi vet at de første årene i en bedrifts eksistens er avgjørende for overlevelsen. Vi ønsker en mer aktiv kommune når det gjelder nyetablerere og småbedrifter. For løse dette vil lage en god kommunal førstelinjetjeneste.

Landbruket i Selbu har vært gjennomført stor investering de senere år, men det er mange som ennå ikke oppfyller kravene til lausdriftsfjøs i 2034, samt andre står overfor fornyelser av driftsapparatet. Dette gjelder spesielt småfe. Vi vil øke støtten til fornyelser av driftsbygninger, samt bidra til at flere investerer og bidrar til sysselsetting i framtida. Ett årsverk i landbruket gir 2,5 årsverk i annen sysselsetting. Vi mener også at det er mulig å produsere potet og grønnsaker i kommunen i et større omfang enn i dag. Vi ønsker å bidra til at det satses her.

Vi i Venstre/KrF vil 

– At Selbu skal være en serviceinnstilt kommune, som hjelper de som vil starte nye bedrifter og bidra til å skape flere arbeidsplasser.

– Ha rask saksbehandling i kommunen for næringslivet.

– Sørge for at gode næringsarealer er tilgjengelig.

– Ha fokus på at Selbu har en stor næringsklynge innen tre og trebearbeidende industri.

– Småskala produksjon og ta vare på mange gårdsbruk i drift som mulig.

– Oppstartsveiledning og etableringsstøtte til både enkeltpersoner og foretak.

– Næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser og kompetanse.

– Bidra til en god kommunal 1. linjetjeneste innen næringsutvikling.

Powered by Labrador CMS