Debatt

Tanja Fuglem og Jens Are Kulseth.

«Trygg omsorg fra vugge til grav»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Selbu er en kommune i god utvikling. Den største og viktigste oppgaven framover er å sikre innbyggerne våre gode og trygge velferdstjenester, fra vugge til grav.

De beste tjenestene får vi ved å ha ansatte i faste, og gjerne hele stillinger. Beboere på sykehjem og mottakere av hjemmetjenester vil oppleve mer trygghet og forutsigbarhet ved at det er færre hjelpere å forholde seg til. Selbu Arbeiderparti vil se på om økt grunnbemanning kan redusere arbeidsbelastningen på den enkelte, og gjennom det bidra til at folk skal kunne stå i hele stillinger. Økt grunnbemanning kan også redusere sykefraværet og gi mindre behov for vikarer. For å gi gode tjenester er vi avhengige av kvalifiserte ansatte. Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft blir en meget viktig oppgave framover innenfor alle områder i kommunen.

Løpende barnehageopptak

Sykehusene har fått mye kritikk for dårlig kapasitet på fødestuene denne sommeren. Det har vært redusert bemanning på grunn av ferieavvikling og mange fødsler i samme tidsrom. Det som vi nå ser, er at foreldre må planlegge fødsel til sommerhalvåret for at de skal få barnehageplass til permisjonstiden er over.

I dag har de som venter eller har fått barn, rett til foreldrepenger i 46 uker med 100% eller 56 uker med 80% utbetaling etter at barnet er født. Dersom noen foreldre får barn i januar, risikerer de å måtte vente til august året etter for at barnet skal få barnehageplass, eller de må betale for plass i flere måneder før barnet kan starte. Dette medfører ofte at en eller begge foreldrene må ta ulønnet permisjon for at de skal kunne ta vare på barnet, som igjen fører til redusert inntekt og de kan miste krav til stønad fra NAV.

Dette kan vi gjøre noe med og det har Arbeiderpartiet i Selbu gjort. Det siste året har vi sørget for løpende barnehageopptak, slik at alle får barnehageplass når de trenger det, uavhengig hvilket tidspunkt på året barnet er født. Vi i Selbu Arbeiderparti skal fortsette å sørge for dette og gjøre det enklere for kommende foreldre så de slipper å planlegge fødsel ut ifra barnehageopptak.

Dersom flere kommuner og partier følger etter oss, så ville det kanskje blitt litt mindre press på fødestuene i sommerhalvåret?

Powered by Labrador CMS