Debatt

Varaorfører Tanja Fuglem (AP) og ordfører Ole Morten Balstad (AP) stiller på de to øverste plassene på Arbeiderpartiets valgliste. Arkivbilde/foto: Ingar Lien.

«Trygg og stødig styring»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Det har blåst medvind i Selbu de siste årene, og det på mange ulike områder. Bedrifter utvikler seg, arbeidsplasser skapes, en offensiv kommune har investert i fremtidsrettede bygg og fremtidsrettede tilbud, utbyggere legger til rette for vekst i både næringsliv og boligmarked, folketallet øker og den generelle samfunnsutviklingen er grunnleggende meget god og positiv.

I kommunal regi har vi gjennomført flere store løft som nytt sykehjem, nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg, og ikke minst en ungdomsskole med fasiliteter både inne og ute som har gjort sitt til at skolen og skoleområdet har blitt et aktivum også utenfor skoletid. Selbu har investert tungt, men til et riktig tidspunkt og til en prislapp få, om noen andre klarer å slå. Solide ansatte har også sørget for at alle investeringer er gjennomført omtrent eksakt på budsjett, noe som også fortjener applaus.

Investeringer koster, men som sagt, Selbu har investert til rett tid og på fornuftige, fremtidsrettede bygg. Dette er også med på å bygge opp under Selbus omdømme som et attraktivt bosted og et attraktivt sted å utvikle næringsvirksomhet på. Vi vet imidlertid at investeringene vil bety noen stødige og tydelige prioriteringer i tiden som kommer, og dette ansvaret må både administrasjon og politikere stå sammen om å ta.

Det er viktig at kursen Selbu har staket ut fortsetter også de kommende årene. Mange har lagt vekt på at den positive driven kommunen har hatt de siste årene er avgjørende for at de velger å bosette seg i Selbu, ha sin næringsvirksomhet i Selbu, og at aktivitet avler aktivitet. Dette betinger fortsatt stødig og langsiktig tankegang både fra politikere og kommune generelt, og ikke minst er det viktig at det skapes forutsigbarhet for alle som ønsker å utvikle noe i Selbu.

Vi er parat til å ta Selbu ytterligere steg i positiv retning, og vil sørge for at Selbu fremstår som en fremtidsrettet, spennende og attraktiv kommune gjennom trygg og stødig styring i nye fire år!

Powered by Labrador CMS