Debatt

«For å styrke grunnlaget for trøndersk mat har vi alle mulighet til å bidra,» skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra Trøndersk Matfestival i fjor og er kun ment som illustrasjon.

Trøndersk mat på våre fat

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Trøndersk Matmanifest signeres 2. august som opptakt til Trøndersk Matfestival. I manifestet forplikter kommunene seg til åtte løfter og et tydelig verdisett for å fremme matkultur og matglede i hele Trøndelag.

For oss i Værnesregionen som forvalter matressurser fra fjord til fjell er dette et viktig manifest, og vi som er Senterpartiets ordførerkandidater er opptatt av det.

Vi må utfra ressurs- og beredskapshensyn produsere så mye vi får til av mat til egen befolkning. I dag har vi en selvforsyning som er under 50 %. Det må vi forbedre. Vi bør og kan ikke basere oss på at hoveddelen av vårt kosthold skal dekkes ved import.

Vi må hente maten vår der den er – fra jorda, sjøen, vann, elv og vidde.

I Norge er 3 % av arealet matjord.  Det må vi bruke til å produsere mat – og vi må produsere godt! Variasjon i produksjon med korn, potet, grønnsaker m.m. gir bredde samtidig som det er en trygghet.

At vi har lite matjord gjør at beitenæringa er historisk viktig for oss.  Beitedyr som ku, sau og geit kan gjennom å spise gras foredle det til kjøtt og melk. Mange steder i vår region er det den viktigste matproduksjonen det bidras med. Det er viktig å sørge for at det er gode betingelser for å fortsette med det.

SINTEF og NIBIOs nylige rapport om status i trøndersk landbruk viser at for hvert årsverk vi har i landbruket genereres det rundt 2,6 årsverk i ringvirkning i lokalsamfunnet for øvrig.  Samtidig går verdiskapingen ned fra 2015 og gitt de mål og ambisjoner vi forplikter oss til er det viktig å bremse og snu en slik utvikling.  For oss i Værnesregionen ser vi at vi vi har enda mere å gå på når det gjelder foredling og utvikling av produkter.

For å styrke grunnlaget for trøndersk mat har vi alle mulighet til å bidra, som enkeltpersoner, kommuner, forhandlere og organisasjoner. Ved å etterspørre trønderske råvarer og produkter styrker vi næringsgrunnlaget og produksjonen her.

Det kan gjøres av oss kommuner, det kan gjøres av deg og meg – og det kan også gjøres ved at butikk kjedene aktivt tilrettelegger for og tilbyr oss produkter som er kortreist.  Her er det fortsatt mye å gjøre.

Men viktigst av alt er å sikre grunnlaget for at de unge velger å være en del av den norske matproduksjonen, bearbeidingen og forvaltningen.  Vi må legge til rette for langsiktige og gode rammebetingelser som gjør at ikke minst unge bønder ønsker å være en del av den viktige framtida i det norske matfatet. Bare på den måten kan vi fylle ivareta ambisjonen som ligger i trøndersk matmanifest om at vi skal ta vare på det unike vi i Trøndelag har fått fra naturen, som det sies i Trøndersk Matmanifest:

«Landskap formet gjennom millioner av år, gir oss et fruktbart jordsmonn, næringsrike havstrømmer og lyse sommernetter – det beste utgangspunktet for de nordiske smakene. Kraften i jorda er like sterk som lidenskapen i oss som bor her; en kombinasjon som har gjort kvaliteten på råvarer, produsenter og kokker kjent langt utenfor landets grenser. Med Trøndersk Matmanifest skal vi dyrke denne lidenskapen, denne arven ytterligere, og fortsette å videreutvikle Trøndelag som internasjonalt anerkjent matregion. Gjennom tydelige løfter jobber enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter sammen for å øke både kunnskapen om og bruken av trøndersk mat og drikke. Slik skaper vi stolthet til vår matregion, og tar vare på naturen og menneskene som bor her.»

For oss er dette det grunnlaget våre lokalsamfunn er bygget på.

Senterpartiets ordførerkandidater i Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal
Trine Haug, May Britt Kjelsaas, Kari Anita Furunes, Thomas Engan, Eli Arnstad, Jens Arne Kvello

Powered by Labrador CMS