Debatt

Ordfører Ole Morten Balstad.

Svar til Torger Sletner/Selbu SV

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening, og svarer på dette innlegget fra Torger Sletner i Selbu SV.

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren kan for det første avkrefte at han er avkoblet denne saken, men erkjenner at det første gang media satte fokus på saken var en sak undertegnede ikke hadde kompetanse til å uttale seg om uten å søke mer informasjon. Siden den gang har ordføreren jevnlig hatt kontakt med både kommunedirektør og virksomhetsleder innenfor området, og fikk i vår signaler om at det var en god og fruktbar dialog mellom veterinærene og Selbu kommune. I tillegg er det også i år gitt 300 000 kroner ekstra i direkte kommunalt tilskudd til veterinærvakta, som kommunene opprinnelig får et øremerket statstilskudd for å dekke. Varig økte økonomiske rammer til veterinærtilbudet i kommunen vil være en sak som må komme som en del av budsjettbehandlingen, og da veies det opp imot andre kommunale tjenester, og jeg kan heller ikke huske at Selbu SV hadde dette som et forslag i siste års budsjettbehandling.

Ordføreren har for øvrig god kontakt med primærnæringsaktører innenfor dyrehold, og hadde forleden en meget interessant og fruktbar dag sammen med fylkeslederen i Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag der vi besøkte tre gårder i Selbu for informasjonsutveksling. Veterinærvakta var også tema under både besøkene, samt under andre samtaler med brukere av dalførets veterinærtjeneste, og signaler fra næringa selv går på at utfordringene er komplekse og kan skyldes flere ulike faktorer. Ordføreren har for øvrig ikke fått henvendelser fra lokale faglag som Selbu Bondelag i saken.

Det er for øvrig veldig bra at lederen i Selbu SV engasjerer seg i denne saken, da saker som dette løses best om flere hoder tenker sammen. Ordføreren vil derfor invitere lokallagslederen i Selbu SV til en prat om saken over helga, der det forhåpentligvis kan komme en del fruktbare svar på en del av spørsmålene og utfordringene denne saken handler om.

Powered by Labrador CMS