Debatt

Elg, illustrasjon. Fot0: Bodil Uthus.

«– Selbu har de siste 20 åra hatt en for stor elgstamme»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert

I Selbyggen for to uker siden hadde Torbjørn Guldseth en interessant artikkel om elgbeitet og elgforvaltningen i Selbu. Han har i sommer på sin eiendom funnet fire døde elger, to kyr og to kalver, og han kobler det til hardt beite og lave vekter.

Selbu kommune har i 2010, 2015 og 2022 fått gjennomført elgbeitetaksering ved hjelp av Hårstad Naturforvalting. Med grundige takster har kommunen, grunneiere og jegere få et objektivt bilde av elgens beitetilgang, beiteutnyttelse og beiteskade på ungskogen. Med gjentagende takster med noen års mellomrom, ser en utviklingen i beitet, og en kan sammenkoble det til andre data om elgstammen.

Selbu har de siste 20 åra hatt en for stor elgstamme, og det meste av det beste beitet er totalt nedbeitet. Overbeitet har ført til dårligere mat og lavere tilvekst på dyra. Slaktvektene har gått betydelig ned og elgkyrne kommer med færre kalver. Kommunen og andre forvaltere kan ha målsettinger om store slaktvekter og mye kalv, men det er det mest tilgjengelig beitekvalitet og beitemengde som bestemmer.

Små kalver blir små åringer og små kyr og okser. En dårlig start tar de aldri igjen.

Små kalver (og aktive brunstokser) på dårlige vinterbeite, vil kunne føre til betydelig sultedød, særlig i lange og snørike vintre. Det er uheldig forvaltning. 

Elgbestanden og tilstanden på beitet styres hovedsakelig gjennom jegernes avskyting. Målet for Selbu har vært en redusert bestand, men det har gått tregt. Jaktlagene har avskytingsplaner, men mange jaktlag klarer ikke å nå målene, delvis på grunn av selvpålagte, rigide avskytingsregler i løpet av jakta. Tilgjengelig jakttid blir oppbrukt og jegerne mister entusiasmen.

Noe er elgbestanden redusert. Det ser en på fjorårets beitetakst med noe redusert beiteuttak og noe mindre skade på småfurua. Men fortsatt er beitetrykket for stort i store deler av kommunen. Derfor gjelder det at jaktlaga står på utover senhøsten, slik at elgbestanden blir mer i tråd med beitegrunnlaget.

Siste beitetakst ligger tilgjengelig på nettet: Elgbeitetakst Selbu 2022 – Selbu kommune

Powered by Labrador CMS