Debatt

Selbu er i god styrefart om dagen

Publisert Sist oppdatert

God styrefart er noe man må ha for å navigere en båt nøyaktig. Hvis farten blir for liten så tar vind og bølger relativt godt tak og styrmannen får en mye større oppgave. Sånn er det også til daglig. Når økonomien blir svakere og spillerommet mindre blir det vanskeligere å forsvare samme standard. Nå har Selbu god styrefart, og det er nå vi må bruke denne godt.

Jeg velger å tro at de fleste i Selbu vet at vi faktisk bor i ei bygd med mye gründerskap. Vi må bare tenke oss litt om først….

Jeg skal hjelpe til litt.

Vi har en lang og sterk historie med de mange gründervirksomhetene som har blitt unnfanget her i Selbu. Flere selskaper som har gjort seg bemerket nasjonalt har sitt utspring herfra. Både innfødte og innflyttede selbygger har sett fordelen av kort avstand til Trondheim og Værnes, fine tomter, gode betingelser, kreative hjerner og flinke hender. Lista med bedrifter i Selbu er lang, og blir stadig lengre – og vi i Høyre skal gjøre lista enda lengre.

Selbu Kommune er regnet for å være en utmarkskommune med redusert arbeidsgiveravgift og med prioritet til Statlig støtte fra Innovasjon Norge. Skulle tro at de i Oslo ikke har kart – vi ligger bare 30 minutter unna Værnes og 1 time fra Regionhovedstaden som også er Teknologihovedstaden.

Selbu Høyre har på programmet at vi skal gjøre det vi kan for å få frem flere gründere. Vi skal aktivt ta en posisjon for å støtte de som ønsker å ta et vanskelig valg: nemlig å gi opp litt av sin egen gode styrefart for å satse på noe som kan se veldig skremmende ut – men som kan bli en trygg og god fremtid i horisonten. Vi tallfester 30 nye stillinger innenfor gründer-startede arbeidsplasser i neste 4-årsperiode. I tillegg kommer de arbeidsplassene som skapes innenfor etablerte bedrifter.

De mange bedriftene som deler Selbus stolte virke og historie går bra og vi ser at de ansetter stadig flere. Deres samlede evner og muligheter er store sko å fylle og de har alle tatt steget og lyktes. Fra i dag skal vi også hjelpe de som vil ta sitt eget store steg. Historien viser helt tydelig at det fungerer og vi i høyre skal gjøre alt vi kan for at også DU lykkes.

Per Jarle Hårstad

Selbu Høyre.

Powered by Labrador CMS