Mandag behandler kommunestyret sak om salg av akjser i TrønderEnergi.

Se kommunestyremøtet i Selbu her

Under mandagens kommunestyremøte skal representantene blant annet ta stilling til om kommunen skal gå inn i en prosessen med å selge aksjer i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS.

Publisert Sist oppdatert

Møtet ble sendt direkte av elevgruppa Studio og mediateknologi ved Selbu kulturskole, på oppdrag fra Selbu kommune. Møtet startet kl. 16.15. Opptak av direktesendingen er tilgjenglig i 14 dager. Du kan se det på denne Facebook-linken (du trenger ikke logge inn).

Her er saklista:

PS 1/24 Referatsaker
RS 1/24 Matjord og arealplanlegging i kommunene
PS 2/24 Nytt reglement for kontrollutvalget
PS 3/24 Kvalitetsmelding helse og omsorg 2022-2023
PS 4/24 Muligheter for og konsekvenser av et evt salg av aksjeposten i TrønderEnergi AS
PS 5/24 Debatthefte 2024
PS 6/24 Forskrift skolekretsgrenser i Selbu kommune
PS 7/24 Nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Selbu kommune 2024
PS 8/24 Korrigering av Gebyrregulativ 2024
PS 9/24 Revidering av forskrifter for slam og renovasjon
PS 10/24 Revidering av Forskrift om vann og avløpsgebyr og Norm for vannmålere
PS 11/24 Revidering retningslinjer for behandling av søknad - motorferdsel i utmark
PS 12/24 Opphevelse av utgått forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling
PS 13/24 Investeringsbudsjett 2024 - budsjettjustering - overføring av bevilgninger fra tidligere år
PS 14/24 Avtale om veterinærordning for Selbu og Tydal vaktdistrikt
PS 15/24 Behandling planprogram kommunedelplan naturmangfold
PS 16/24 2. gangs behandling - Reguleringsplan Marstad boligfelt
PS 17/24 7434 Skifte av register i kirkeorgelet i Selbu kirke - Reversering av bevilgning
PS 18/24 Regnskap - 7518 kjøp av ny brannbil
PS 19/24 7419 Selbu Sykehjem Byggeregnskap
PS 20/24 Valg av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
PS 21/24 Økt ramme Selbu Næringsselskap KF

Powered by Labrador CMS