Debatt

Bianca Dretvik Silderen og Marit O. Grøtte.

«Om utenforskap»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn. Miljøet har hardnet til, og vi må tørre å være medmennesker, vi må tørre å se og hjelpe de som trenger oss mest og vi må tørre å sette grenser.

Etter Covid19 ble de unges psykiske helse dårligere, de mistet sine vante møteplasser og de fysiske møteplassene ble byttet ut med digitale. Digitale møteplasser er vel og bra det, men de kan aldri erstatte de fysiske møteplassene.

Vi ønsker at lavterskel møteplasser tilsvarende Årsøya og «Raste» blir videreutviklet i dialog med våre unge voksne. Vi må lytte til de unge voksne som et ute i «felten». Hvor vil de være? Hva vil de gjøre?

Det hjelper lite at vi styrer og lager opplegg de unge ikke ønsker å benytte seg av. Det kreves god og jevnlig dialog. Mye godt arbeid gjøres allerede i Selbu, men vi må alltid hige etter å bli bedre. Kommunen, frivilligheten og næringslivet i Selbu er alfa og omega for å lykkes med dette. Ja, hele bygda må mobilisere. Ingen klarer alt alene. Fellesskapet må trå til. Arbeiderpartiet vil være en pådriver for gode, lavterskel møteplasser for ungdom. I dialog med de unge sjøl. 

Godt valg!

Powered by Labrador CMS