Debatt

Christian Lysholm.

«Om strømpris og fabrikkstøy i Tydal»

Du leser nå et leserinnlegg. Det gjenspeiler kun skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Jeg fikk en del reaksjoner fra folk etter at Selbyggen, 12. januar, publiserte mine spørsmål til ordfører Jens Arne Kvello (J.A.) og svar fra J.A.

Spørsmål 1 var: «Hvorfor er strømprisen i kraftkommunen Tydal uforutsigbar og uten politisk styring?»
J.A. svarte: «Tydal kommune må som andre kommuner forholde seg til de avtaler som er inngått nasjonalt og internasjonalt. Strømprisen styres etter hjemlet lovverk, og Tydal som kommune har liten eller ingen påvirkning i dette.»

Dette er, med respekt å melde, misvisende. Vasskraftkommuner bestemmer selv hvordan de disponerer den såkalte konsesjonsstrømmen. Det lokale demokrati er ikke lagt helt i grus. Noen kommuner har valgt å selge kraft til sine innbyggere til fast pris. Det kan også Tydal gjøre! Olje- og Energi departementet fastsetter konsesjonstariff. I 2022 var den 11,57 øre pr. kWt. Prisen ut bestemmer kommunen, eksempler pris pr kilowatt time (før moms og avgifter):

  • Lærdal 50 øre (i 3 år fra 2023). 
  • Aurland 27 øre. 
  • Tokke 38 øre.

Tokke har hatt slik ordning i bortimot 40 år. Og det er enda flere kommuner med lignende ordninger, eksempel Modalen og Luster. Og som oftest gjelder disse prisene også for hytteeiere og næringsliv. Og det er kommuner som har valgt å sponse husholdninger eller enkeltpersoner med kontant beløp. F eks Bykle som gir hver innbygger kr 3000,-. (Interesserte finner stoff om dette i Kommunal Rapport).

Mange politikere innser at det beste for deres kommune er det som er best for de som bor, jobber og gjester deres kommune! Dette gjelder også neste spørsmål.

Spørsmål 2 var: «Gjelder helse og velvære i midt-bygda. Det er sjenerende støy fra kryptofabrikken, dag og natt, helg og økt. Når tar dette slutt? Det burde være kjøling med vann, for det støyer ikke.»

J.A. svarte. «Når det gjelder sjenerende støy fra industri, er også dette hjemlet i lovverk. Ordfører forholder seg til loven og handler ut fra den. Skulle det bli avdekket ulovlig støyforurensning vil man måtte følge opp dette.»

Nei, våre valgte tillitsmenn, inkludert ordfører, skal forholde seg til innbyggernes helse, velvære og trivsel! Å henvise til lovverket hjelper ikke alltid på helse og trivsel.

Jeg vil minne om at et av argumentene for å etablere denne type industri i Tydal var den gode tilgangen på kjølevann. Så hvor lenge går det før ordentlig kjøling blir tatt i bruk?

Støy er enhver form av uønsket lyd.
Jeg vil minne om at selv lav støy kan være helseskadelig, se nedenfor, og at Ifølge lovverket er det ikke lov å forstyrre med utilbørlig støy mellom klokken 00 til 2400, altså hele dagen. Dette gjelder søndager og alle andre røde dager. På pinse-, påske og julaften skal freden senke seg fra 16.00.

Lav støy vil for de fleste av oss ikke medføre fare for hørselsskade, men lyd kan påvirke kroppen ved at den av ulike årsaker utløser en stressreaksjoner. Dette kan være fordi lyden i seg selv er av en slik art at den igangsetter kroppens iboende alarmberedskap, at lyden irriterer oss eller at man er sensitiv til. lyd. Ved utløsning av en stressreaksjon vil puls, muskelspenninger og årvåkenhet øke, mens fordøyelsessystemet og immunforsvaret virker tregere. Denne reaksjonen er ufarlig i korte perioder, men skadelig om den vedvarer. (Interesserte finner stoff om dette hos kompetansesentre for HMS).

Powered by Labrador CMS