Debatt

Disse kyrne har det bra på beite, men om de skulle bli syke på mandag eller torsdag kveld, er det ikke sikkert de får veterinærbehandling i tide.

«Om å toe sine hender»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens egne meninger.

Publisert Sist oppdatert

I siste nummer av Selbyggen kommer veterinærkrisa i Selbu nok en gang i fokus under overskriften; «Fortsatt veterinær-trøbbel i Neadalen». I vår verserte saken under overskriftene; «Veterinærkrise vil få alvorlige konsekvenser» og «Ingen løsning på dyrlegekrisen i sikte». Saken har rullet og gått i ett og ett halvt år og handler om underbemanning av veterinærer med de alvorlige konsekvenser det har både for veterinærene og ikke minst for dyrevelferden og dermed bygdas bønder. Når ordfører i Selbu blir spurt om denne saken ikke bør være i havn snart, forstår vi at det er kommunedirektøren sitt «bord», og at han ikke er blitt oppdatert på saken siden i vår. Åpenbar mangel på informasjon altså. Men ordfører skulle kanskje selv ha interesse av og et snev av ansvar for å søke informasjon i en så viktig sak? Da saken var oppe i Selbyggen 3. mars kom det svar som; «Jeg har snakka så vidt med kommunedirektøren», og «Jeg er nok på gyngende grunn her, for jeg har bare fått saken referert». Dette vitner vel mer om å toe sine hender enn å ta ansvar og utøve handlekraft. Særlig når det kan virke som om saken er for stor for kommunedirektøren, siden det ikke ser ut til å være noen permanent løsning på bemanningskrisa i uoverskuelig framtid. Reint praktisk og konkret betyr det pr. i dag at det ikke er veterinærvakt på mandager og en god del torsdager. Da kan ordtaket, «mens gresset gror, dør kua» bli en realitet i ordets rette betydning. I dag er det en kommunal veterinærstilling i Tydal og ingen i Selbu. Jeg deler leder i Selbu Bondelag sin undring over at det ikke er råd til å ansette veterinærer i Selbu. Da kunne det ha vært interessant å fått innblikk i eventuelle alternativer til løsning på veterinærkrisa.

Saken er ellers et aporopos til Gunnar Olav Balstad sin ellers utmerkede artikkel om maktfordeling og samspill i kommunen. Etter valget bør delegasjonsreglementets konsekvenser for maktfordeling mellom folkevalgte og administrasjon opp til ny vurdering.

Ordførerens svar på innlegget kan du lese her.

Powered by Labrador CMS