F.v: Frode Revhaug (ordfører i Frosta), Jens Arne Kvello (ordfører i Tydal ), Eli Arnstad (ordfører i Stjørdal), Kari Anita Furunes (ordfører i Meråker) og Ole Morten Balstad (ordfører i Selbu) . Foto: Petter Sevatdal Mollerud

Offisiell åpning av Barnevernvakta for Værnesregionen

I dag klokken 12.00 var det offisiell åpning av Barnevernvakta for Værnesregionen. Tilstede var ordførerne fra alle de fem kommunene og ansatte ved barnevernvakta. Det ble tale fra Ordfører i Stjørdal Eli Arnstad og barnevernsleder Anniken Lund, samt en omvisning med ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Barnevernvakta er et team i Værnesregionen barneverntjeneste som er tilgjengelig utenfor barneverntjenestens åpningstider. Det vil si før klokken 09.00 og fra klokken 15.00 på virkedager, samt på helg og helligdager. 

Barnevernvakta ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Dette gjelder saker og situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barneverntjenesten. 

Foto: Petter Sevatdal Mollerud
Foto: Petter Sevatdal Mollerud

Andre tjenester og ansvarsområder 

Barnevernvakta følger også opp barn, ungdom og familier som har hjelpetiltak fra ordinær barneverntjeneste, når det vurderes nødvendig.

Det betyr at tiltak og hjelpetilbud kan følges opp mer kontinuerlig og tilpasset barn og familiers behov i perioder.

Hvem kan ta kontakt? 

Ta kontakt med barnevernstjenesten om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for: 

  • Vold eller er vitne til vold 
  • Seksuelle overgrep 
  • Sterk konflikt mellom foreldre 
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika 
  • Omsorgssvikt 
  • Kjønnslemlestelse 
  • Tvangsgifte

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan være like aktuelle.

Hva kan du få hjelp til? 

Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. 

Alle kan varsle om en akuttsituasjon, og man kan også drøfte en sak eller situasjon med barnevernvakta. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder. 

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det. 

Kontakt og åpningstider 

Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon hele døgnet, alle dager i året. 

Telefon:

951 91 250 

E-post:

barneverntjenesten@varnesregionen.no

Postadresse:

Værnesregionen barneverntjenestePostboks 1337501 Stjørdal 

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Foto: Petter Sevatdal Mollerud
Powered by Labrador CMS