Debatt

Åsmund Sjøberg og Torger Sletner.

«Ni gode grunner til å stemme SV»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Da er tiden kommet for at Selbu sine innbyggere skal avgi sin stemme som gir retningen vårt lokalsamfunn skal ta de kommende fire årene. De fire årene vi har lagt bak oss har kommunen vært styrt av Arbeiderpartiet og Høyre – og deres høyrevridde politikk. Vi i SV mener det er gode grunner til å dra politikken og lokalsamfunnet i en annen retning. Vi mener vi må prioritere innholdet i de grunnleggende velferdstjenestene på en helt annen måte enn dagens politiske flertall, og vi ønsker å endre ukulturen mange opplever omkring ytringer og kritiske spørsmål. I 4 år har vi utøvet aktiv og tradisjonell opposisjonspolitikk – i Selbu oppleves det for noen som «utradisjonelt» og «galt». Det er ikke rart mange kvier seg for å komme med sine meninger i et slikt samfunn. Her må det en endring til!

Ved sist lokalvalg fikk SV en oppslutning på 7 %. Vårt hovedmål for dette valget er å komme bedre ut denne gangen. For hver representant vi får inn i kommunestyret bedrer vi våre muligheter for å gjennomføre mer av vår gode politikk. Kommer vi i en posisjon hvor vi kan være en del av et flertall vil vi bevise at Selbu SV er noe langt mer enn et tydelig opposisjonsparti. Rett før valgdagen ønsker vi å fremheve noen klare prioriteringer for oss i Selbu SV:

– SV skal prioritere beitemark og natur fremfor hytteutbygging, vindkraftverk og nedbygging

– SV skal prioritere større voksentetthet og mer kompetanse i våre skoler og barnehager

– SV skal prioritere en mer aktiv eldreomsorg hvor alle opplever trygghet

– SV skal prioritere en stabil og god veterinærvaktordning

– SV skal prioritere større åpenhet og bedre kommunikasjon i kommunens beslutningsprosesser

– SV skal prioritere et økt fokus på kvinnehelse

– SV skal prioritere et inkluderende fritidstilbud for ungdom

– SV skal prioritere å ta Selbu bort fra posisjonen som en «klima-versting»

– SV skal prioritere en uomtvistelig likebehandling av alle bygdas næringsaktører

Så skal vi selvfølgelig krydre dette med mye annen god SV-politikk til beste for bygda vår. Vi håper de siste fire årene har vist at SV står på innbyggernes side, og at vårt engasjement for et bedre lokalsamfunn er ekte og kommer fra hjertet. Vi oppsøker innbyggerne for å snakke om deres utfordringer i hverdagen, fremfor å gjemme oss på et kontor eller bak en Digipost. Det skal vi fortsette med – uansett valgresultat. SV-laget i 2023 er godt forberedt, motivert og innstilt på å «gjøre jobben» de neste fire årene. Uavhengig av om det blir i posisjon eller i opposisjon. 


Godt valg!

Powered by Labrador CMS