Debatt

95 mer enn 0

Publisert

Selbyggens leder og offisielle mening

I 2020 nådde trafikksikkerhetsarbeidet i Norge en milepæl. For første gang på alvorlig lenge kom tallet på trafikkdrepte under 100. Med 95 trafikkdrepte i løpet av året må vi helt tilbake til 1947 for å finne et så lavt antall, og da vet vi at trafikkbildet og kjøretøystandarden var en helt annen. Det er et lavt tall sammenlignet med 1970, som var historiens verste år, med 560 trafikkdrepte i Norge. Vi er det landet i Europa som har færrest trafikkdrepte i forhold til folketall.

Fortsatt er det ingen grunn til å lene seg tilbake og slå seg til ro. Det er fortsatt nullvisjonen som ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. I Trøndelag mistet 6 personer livet i 5 forskjellige ulykker, også det er 6 for mye. Samtidig ser vi at antall ulykker med motorsykkel ikke har samme nedgang som bilulykker. Bilene blir sikrere, mens en motorsyklist er like ubeskyttet i dag som for 20, 40 eller 60 år siden.

Alle har i dag fokus på trafikksikkerhet. Bilprodusentene lager stadig vekk sikrere biler, politiet intensiverer kontrollvirksomheten, spesielt på høyt trafikkerte veier, veieiere som Statens Vegvesen og fylkeskommunene planlegger nye veier med trafikksikkerhet som en hovedfaktor, og det arbeides med utbedring og bedre vedlikehold av gamle veier, selv om etterslepet er stort.

Allikevel er det vi trafikanter som bærer hovedansvaret. Vegtrafikklovens paragraf 3 er grunnregelen: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade». Vi tar på oss et stort ansvar når vi setter oss bak rattet. Det er det dessverre en del av oss som ikke etterlever. Vi har de siste dagene sett medieoppslag om en bilfører som filmet speedometeret i bilen da vedkommende kjørte i 288 km/t. Ja du leste riktig, 288 km/t i Soknedalstunnelen. Senest onsdag denne uka kunne vi lese om en litauisk langtransportsjåfør som ble tatt for å kjøre semitrailer i alkoholpåvirket tilstand.

Det er slike tullinger vi møter daglig ute i trafikken, og da hjelper det ikke hvor påpasselig du selv er med fartsgrenser og edruelighet. Da er det bra at utredningen om Utrykningspolitiet (UP) ble stoppet i Stortingets justiskomité. UP har en viktig funksjon i trafikken med sin kontrollvirksomhet, og om den etaten hadde blitt nedlagt, er det fare for at nullvisjonen hadde vært enda fjernere. Lokalt politi gjør også en god jobb med å utfylle UP i distriktene. Vi må også berømme Statens Vegvesen, som med sine tekniske kjøretøykontroller luker ut mange av verstingene med trafikkfarlige kjøretøy. Bare i Trøndelag er det flere kontroller hver dag som ser etter dårlige dekk, manglende kjettinger, ombygginger som reduserer sikkerheten og andre faktorer som går ut over sikkerheten.

Vi ser også at enkelte politiske partier vil redusere bruken av automatiske fartskontroller på grunn av at vi blir overvåket. Vi viser selv med vår adferd at vi trenger å bli overvåket i trafikken. Vi så også med det blotte øye at farten gikk ned i tunnelene mellom Stjørdal og Trondheim da gjennomsnittsmålingene ble innført. Verken politi eller vegvesen kan være over alt hele tiden, så mange glipper unna kontroller. Vi som ferdes i trafikken har også et ansvar når vi ser livsfarlige situasjoner. Det er ikke angiveri når man varsler politi for å redde liv!

Powered by Labrador CMS