Illustrasjonsbilde.

«Hvis vi skal videre må vi utfordres»

Innleggsforfatteren sjekker status for "Kommuneplanens samfunnsdel, Selbu kommune år 2030" i dette innlegget. 

Publisert

Folkemøte i Selbu i 2018

Torsdag 1. februar 2018 inviterte Selbu Kommune til folkemøte om Kommuneplanens Samfunnsdel. Dette møtet skulle lede ut i et offentlig dokument: «Kommuneplanens Samfunnsdel, Selbu kommune år 2030». Dokumentet ble vedtatt i Selbu kommunestyre 10 desember 2018.

Nå er vi halvveis i perioden på 12 år, og det er lurt å sjekke status på hvor vi er i forhold til det planen sier. Jeg tror vi kan ta det helt med ro. Vi ligger godt an. Med to unntak kanskje:

  • Befolkningsveksten skal opp med 1% årlig, der ligger vi på 0.5% (4231 i 2024 mot 4096 i 2018). Men det kan sikkert forklares med Korona. At halvparten av den reelle veksten skyldes folk i nød var sikkert medberegnet. 
  • Den andre nevnte utfordringen i planen er fødselstallene (ikke tallfestet). Her har vi helt sikkert fått hjelp av Korona.
Per Jarle Hårstad. Foto: Privat

En plan uten krav er veldig enkel å innfri. Det eneste tallfestede kravet som finnes i dokumentet er befolkningsvekst på 1% årlig. Det er dermed det også det eneste målbare punktet vi ikke klarer. Og dette punktet finnes det mange muligheter til å finne en plausibel forklaring på.

På tide med en revisjon, få inn noen mål som Selbu Kommune må ta noen skikkelige tak for å nå og som faktisk utfordrer litt. Noe har jo skjedd siden 2018, som Stokkfjellet, ny skole og nytt bygg for Coop og Europris. Granby gjorde et forsøk og ga opp. Vi vil litt i Selbu, men ikke nok. 

Det gode gamle kjennes trygt og godt, eller som det står i planen: 

”I Selbu er «rosa» kjent, det som er kjent er trygt, og det som er trygt er godt. Trygghet er en forutsetning for all utvikling, og er du trygg på deg selv og dine omgivelser, har du bedre muligheter til å fungere som en del av en større helhet, en større sammenheng”.

Motsvaret er, hvis vi skal videre må vi utfordres. Da strekker vi det som er trygt og godt og kommer over i det som er utrygt og utfordrende. Vi må dit hvis skal videre. 

Powered by Labrador CMS