Debatt

«Her har vi virksomheter som har vært etablert i 20-30 år, som nå i prinsippet er avskåret fra adkomst»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Saken er som følger. Selbu kommune (SK) skal avhende en del eiendommer i Selbu sentrum. En av eiendommene er 68/36, parkeringsplassen nedenfor Neaporten. I prospektet fra selger er det kun opplyst at eiendommen er på 2500 m2, og regulert til næring, bolig mm. Noen andre opplysninger er ikke offentliggjort i prospektet. Undertegnede er deleier av eiendommene 68/40 og 68/43 som omfatter Neaporten, som ble oppført i 2003. Samtidig opparbeidet SK parkeringsplass og noe grøntanlegg, som bidro til at vi fikk et presentabelt område i sentrum.

Neaporten huser 8-10 virksomheter, som i dag har adkomst over eiendommen som er lagt ut for salg. I tillegg har Selbyggen, Selbu Sparebank (parkering), samt en privatbolig adkomst over nevnte eiendom. I sum er vi 10-12 parter med etablert næringsliv som er berørt av denne prosessen.

I tillegg til hovedadkomst, er Neaporten i praksis avstengt for adkomst for ansattparkering, renovasjonsbil, vareleveranser og kunder til smådyrklinikken, gjennom salg av 68/36.

Ifølge Grunnboken er det ikke tinglyst adkomst for noen av de berørte.

Her har vi virksomheter som har vært etablert i 20-30 år, som nå i prinsippet er avskåret fra adkomst.

Derfor er jeg meget overrasket over hvordan SK har håndtert denne prosessen. 

Det har kun vært gjennomført et kort informasjonsmøte, som omhandlet alle eiendommer som skulle legges ut for salg. Under budprosessen sendte undertegnede en henvendelse til ansvarlig i SK, der man henviste til bla uklarheter vedr. adkomst, og at salgsprosessen burde stoppes inntil dette var avklart med berørte parter. Henvendelsen er fortsatt ikke besvart. I ettertid har man fått opplyst at SK har akseptert høyeste bud, og at eiendommen i praksis er solgt.

Etter snart 40 år i næringslivet, har jeg lært noen grunnleggende elementer for å skape gode prosesser. Da er dialog og involvering ganske vesentlig for at man skal lykkes. I denne prosessen, har man heller valgt en «snarvei» som kanskje blir den lengste veien.  

Ser man bort fra det juridiske, så er det betimelig å stille følgende spørsmål. 

Selbu Kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune. Gjelder dette kun for nyetablering, eller skal man også ha en politikk som ivaretar etablert næringsliv? Det siste er ikke spesielt synlig i denne saken.

Powered by Labrador CMS