Debatt

Illustrasjonsbilde Tydal rådhus.

«Helseplattformen – status og oppfølging»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Tydal kommune skal i april 2024 etter planen ta i bruk helseplattformen. (HP) Status for HP generelt gir grunnlag for oppfølgingsspørsmål.

Hva er status for forberedelsene i Tydal kommune? Blir innføringen fulgt opp fra HP i henhold til inngått avtale? Rapporter fra HP sier at oppfølgingen av alle aktører ligger sterkt på etterskudd. Ikke minst gjelder det St. Olav. Helsetilsynet gransker også avvik i kommuner som har tatt i bruk HP. Mange kommuner og sykehus skal ta i bruk HP høsten 2023. I tillegg kommer alle som er planlagt igangsatt våren 2024.

Hva koster innføringen for kommunen? Følger innføringen vedtatt budsjett?

HP klargjør i egne rapporter at organisasjonen med dagens ressurser ikke er i stand til å følge opp alle henvendelser. Rapportene viser også en organisasjon som faglig og organisatorisk ikke er sterkt nok bygget til å takle utfordringene.

Brukervennligheten i HP er ikke økt ved St. Olav, lang tid etter at reformen er innført. Det er heller ingen ting som tyder på at dette vil skje. Effektiviteten har gått drastisk ned. Kostnadene har økt. De ansatte har en uholdbar arbeidshverdag med stress, usikkerhet og overtid. Langt færre pasienter blir behandlet, og pasientsikkerheten er ikke tilfredsstillende. 

Pasientene kommer jo fra eierkommunene, som Tydal, Selbu og Røros. Hvor lenge har eierkommunene tenkt å akseptere en så uholdbar situasjon? Hvor lenge kan eierkommunene stå for en helt uakseptabel arbeidssituasjon for tusenvis av ansatte, der grunnleggende bestemmelser i arbeidsmiljøloven brytes daglig?

Styret for HP har det løpende ansvaret for oppfølgingen av reformen. De erkjenner at innføringen av HP har gitt langt større utfordringer enn forventet. Det er vanskelig å se at styret har kontroll på situasjonen. Styret for Helse Midt-Norge har overordnet ansvar. De har ikke stort annet å gjøre enn å stille krav overfor HP, og klarer så langt ikke å finne en veg ut av uføret. 

Situasjonen virker tvangspreget for eierkommuner, styret for HP og styret for Helse Midt-Norge. Hvis mulig ville nok reformen bli lagt til side, men det er nesten umulig slik dette er bygd opp, med eierskap, kostnader og forpliktelser. Derfor må vi antagelig se for oss en framtid som ligner på erfaringene gjennom mange år i Danmark og Finland: Lav brukervennlighet, frustrasjoner, lav effektivitet, høye kostnader, og stadige diskusjoner om man skal bruke ordningen videre.

Tydal kommunestyre har krav på en helhetlig statusrapport for eierkommunen Tydal.

Powered by Labrador CMS