Debatt

Fra kaos til samhandling

Publisert

Dette er Selbyggens lederartikkel, som gir uttrykk for avisens offisielle mening

De siste ukene har det vært stor uenighet og til dels heftige ordvekslinger I Tydal. Det var saksfremlegget til en sak om videre fremdrift i prosjektet nytt helse- og administrasjonsbygg som utløste krangelen. En lederartikkel i Selbyggen helte også bensin på bålet og økte temperaturen. Det har vært beskyldninger i alle retninger. Opposisjonen i Tydalspolitikken hevdet at prosjektet ikke var godt nok politisk forankret, og beskyldte kommuneadministrasjonen for manglende åpenhet i saken. Kommuneadministrasjonen beskyldte lokalavisa for feilinformasjon. Posisjon og opposisjon var uenige om hva som skulle vedtas. Det var også uenighet om hva som tidligere var vedtatt i kommunestyret og hvilket mandat prosjektledelsen hadde.

Det ble en diskusjon om hvem som hadde forstått hva, om hva som egentlig skulle vedtas og om hvor langt prosjektet var kommet. Det ble en diskusjon om hva et skisseprosjekt var, og om hvilke alternativer som skulle utredes videre. Noen hadde tydeligvis oppfatning av at nå skulle politikerne, med ti dagers varsel og manglende tegninger og kostnadsoverslag, vedta hvor et nytt helse- og administrasjonsbygg skulle bygges, og hva det skulle inneholde. Det er det skisseprosjektet skal utrede, og det starter nå, forutsatt at kommunestyret vedtok formannskapets innstilling under torsdagens møte. Det ble holdt etter at denne avisa ble trykket.

Kommunikasjonen mellom kommuneadministrasjonen og politikere, presse og publikum har ikke vært tydelig nok. Det har ført til misforståelser og manglende forutsetninger for å forstå innholdet i saken. Men all skyld hviler ikke på kommuneledelsen. De folkevalgte har nok heller ikke vært våken og mottakelig for informasjon. I forrige uke var det et informasjonsmøte, der kommuneledelsen forklarte prosessen med forprosjekt og skisseprosjekt, hvordan den videre gangen i prosjektet skulle være og hvordan kunnskap for å kunne lage et godt beslutningsgrunnlag skulle innhentes. Der ble kommunestyrets medlemmer oppfordret til å møte, men bare tre av sytten var til stede.

Under formannskapets behandling sist mandag ble nok enda mer klarlagt. Det var høy temperatur under møtet, og til dels munnhuggeri mellom de politiske motpolene. Nå skjedde det som så helt utenkelig ut. Litt annen forståelse av saken og litt ydmykhet førte til at partene gikk rett fra å beskylde hverandre for provokasjoner, til enighet om et omforent forslag som ble enstemmig vedtatt. Dette skjedde i løpet av en kaffepause. Kanskje det beskriver hvor viktig en kaffepause i hverdagen kan være? Det er grunn til å gi formannskapsmedlemmene honnør for konstruktiv tenking og vilje til å trekke lasset sammen i samme retning.

Det som nå kan kaste skygger over et nytt helsebygg i Tydal er at regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder kutt i ordningen om inntil 55 prosent statlig tilskudd til nye sykehjemsplasser. Den opphører i 2023, men Helse- og omsorgsdepartementet gir signaler om at forslaget ikke medfører opphør av ordningen, men en stopp i ett år. Tydal trenger sårt flere sykehjemsplasser, det er over 90 prosent belegg på dagens sykehjem. Som i tillegg er utdatert i forhold til kravene som stilles. I 2026 kommer den første bølgetoppen når det gjelder eldrebølgen, og den vil bare øke – mye. Eldre og syke i Tydal fortjener et nytt sykehjem.

Powered by Labrador CMS