Debatt

Illustrasjonsbilde: Bernt Kulseth

Har Selbu kommune leiligheter til alle oss?

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

I Stjørdals Nytt av 5.juli 2023 kan vi lese at Selbu kommune har lagt ut fire av sine egne kommunale eiendommer for salg. Jeg har bodd i parsell 11 (GNR/BRN 67/71) siden før jul 2016. Her har jeg en trivelig leilighet som jeg trives godt i og som jeg fortsatt ønsker å bo i.

En dag i juni 2023 plinget det i min «gammelkjerringdoro» DIGIPOST stod det. Det har jeg ikke vært borti før. Fikk et barnebarn til å hjelpe meg og han fant fram til et brev fra Selbu kommune datert 13.06.2023. Brevet er gjengitt under.

«INFORMASJON SOM GJELDER DIN BOLIG OG BOFORHOLD.-

Boliger med adresse Nestansringen 28 A-E og NESTANSRINGEN 30 A-J, Nestansringen 32 A-B og Nestansringen 34 A-B. (i alt 19 leiligheter). 

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 27.02.2023 om salg av kommunale tomter   i sentrum,vil kommunen informere deg om at boligen du leier nå blir lagt ut for salg. 

Avhengig av eventuell kjøpers plan for tomta vil det bli avgjort om du må flytte eller ikke.

Hvis du må flytte, vil du få beskjed i god tid, og kommunen vil hjelpe deg med å finne ny bolig. Ingen må flytte før de har ny bolig å flytte til. Tildelings-og koordineringskontoret i Selbu tar kontakt med deg når salget er gjort og vi vet mere.»

Underskrevet John Renå (sektorleder Bygg) og Ragnhild Wesche Kvål (sektorleder helse og omsorg) i Selbu kommune.

Det jeg undres på nå er, har Selbu kommune leiligheter til alle oss som nå eventuelt må 

flytte. På grunn av alder og diverse diagnoser er flere av oss avhengig av å bo sentralt. 

Da det nye sykehjemmet ble bygd, ble det 9 færre plasser enn på det gamle sykehjemmet. Så ble det bestemt at «gammelhjemmet » skulle gjøres om til omsorgsboliger. Det ble bifalt av statsråd Kjerkhol som skrøt av kommunen at de var så framsynt at de tenkte på Eldrebølgen. Selbu kommune fikk et stort tilskudd fra Staten til omgjøringen

I hele første etasje ble det bygd 4 stk 1-roms leiligheter, der senga står på stua, og en leilighet for ektepar med soverom. I andre etasje er det 12 stk. 1 roms leiligheter.

Resten er kontorer og sosiale rom.

Det jeg savner som leietaker er en direkte kontakt med noen som har ansvar og forståelse for oss i vår situasjon. Det er flere som er engstelige for fremtiden. Har vi fortjent dette?

Jeg regner ikke med å få svar fra noen, men viss jeg har feil på noe jeg har skrevet vil jeg gjerne bli rettet opp.

Powered by Labrador CMS