Debatt

Åsmund Sjøberg.

Godt valg!

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Et lokalvalg handler om hva slags lokalsamfunn vi ønsker oss. Jeg ønsker meg et lokalsamfunn hvor vi prioriterer de som trenger det mest høyest. Barnehagebarn, skolebarn, våre eldre og de som av andre grunner trenger fellesskapet litt ekstra i hverdagen. De som på ulike måter har blitt nedprioritert de siste fire årene. Jeg mener å se et betydelig behov for å styrke den primære offentlige tjenesteytingen.

Videre så handler et lokalvalg også om hvordan lokalsamfunnet skal bli for de som kommer etter oss. Er det riktig at de skal betale prisen for at vi som lever nå ikke tar gode valg i et lengre perspektiv? Jeg mener det er vår plikt at i alle valg vi tar i dag så må vi tenke på konsekvensene for morgendagen.

Derfor ønsker SV å prioritere på en annen måte enn de som styrer nå. Vi må sørge for at vi oppfyller pedagognormen i barnehagene våre, at vi ikke ligger på et minimum når det kommer til lærertetthet og at vi ivaretar våre eldre på en enda bedre måte enn i dag. Og selvfølgelig kan vi ikke nedprioritere natur, miljø og beitemark til fordel for ytterligere nedbygging. Det betyr at vi ikke kan omgjøre Strandbyggfjellet til et gedigent hytteområde, og at vi kan ikke leve med en haltende veterinærvaktordning som reduserer livskvaliteten til både folk og fe.

Det bekymrer meg at vi lever i et lokalsamfunn hvor den opplevde kostnaden av å ytre sin mening er så høy at folk i stedet velger å tie. En stemme til SV er en stemme for en tydelig endring på dette området. En endring til et samfunn som håndterer kritikk og ulike meninger på en måte slik et godt lokalsamfunn skal. Dessverre opplever mange at Selbu i dag er langt unna en slik virkelighet. Det utfordrer et levende lokaldemokrati. Å få til en endring på dette er i seg selv en god nok grunn for å stemme SV denne gangen.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS