Debatt

Godt valg!

Publisert Sist oppdatert

Dypt forankra i Høyres verdigrunnlag står respekten for enkeltmennesket og enkeltmenneskets rett til å være sjef i eget liv. Dette betyr i praksis at hensynet til mennesker med ulike evner, interesser og forutsetninger trumfer systemet. Offentlig forvaltning skal strekke seg langt for å møte enkeltmennesker. Dessverre så ser vi alt for mange eksempler rundt omkring i landet der folk med hverdagslige behov blir stående å spinne i et tungrodd byråkrati. Offentlige tjenester skal ha lav terskel. Selbu Høyre kan med glede fastslå at Selbu kommune har tatt dette på alvor.

Kommunen har tatt syvmilssteg på mange områder, og scorer høyt på undersøkelser om brukervennlighet. Vi har muligens enda mere å gå på, og Selbu Høyre vil jobbe aktivt for at bygdas innbyggere fortsatt skal møte et serviceinnstilt offentlig «tjenestekorps».

Næringsliv og verdiskaping skal være motor og drivkraft i ethvert lokalsamfunn. Selbu er ikke noe unntak i så måte. Det har vi i Selbu Høyre sagt mange ganger.. Verdiskaping avler velferd og aktivitet. Nye som etablerte, små som store, alle bedrifter i Selbu må gis optimale forhold får å kunne drive og utvikle sin virksomhet til glede og gagn for hele bygda.

Det er fort å glemme de små og mellomstore bedrifter, når debatten i media ofte dreier seg om tyngre næringsaktører med betydelige økonomiske muskler. Det er de små og mellomstore, gjerne familiedrevet, som utgjør den store underskogen av bedrifter. Både på lokalt og nasjonalt nivå. Selbu Høyre vil være garantist for at næringsaktører, uansett størrelse, virksomhet og bransje, skal møte en Selbu Kommune som er på tilbudssida, og som bistår den enkelte innenfor de rammer vi har til rådighet.

I 2020 slo covid-bølga innover oss med full kraft, og medførte den mest omfattende regulering av samfunnslivet siden 2. verdenskrig. Regjeringa måtte håndtere ulike tiltak som de fleste av oss hadde sterke meninger om. Godt hjulpet av ivrige presse- og mediafolk. Jonas holdt klokelig en lav profil, og var svært forsiktig med å kritisere den politiske ledelsen som stod midt i stormen. M a o, han unnlot å slå politisk mynt mot de som stadig vekk var tvunget til å måtte fatte mer eller mindre populære vedtak.

Det samme har vi sett i den senere tid, men da med motsatt fortegn. Erna har unnlatt «å fiske i rørt vatn» når dagens regjering og regjeringssjef har hatt store utfordringer med ministre og støttespillere. Og dette endatil i ei tid da det foregår valgkamp over hele landet.

Hva har så dette igjen med et kommunevalg å gjøre? Skal vi drive ren partipolitikk i en kommune med 4000 innbyggere? Nei, spørsmålet blir heller: Kan vi lære noe av den måten våre ledende politikere behandler hverandre på når vanskeligheter oppstår? Vi i Selbu Høyre vil si et ubetinget ja. Den høflighet og respekt som våre sentrale politikere viser, skal direkte kunne overføres til å gjelde alle de 25 tillitsvalgte som har påtatt seg oppgaven å styre Selbu de neste 4 åra. Her har vi samtidig et ekstra stort ansvar å ta overfor de unge som ønsker å engasjere seg i politisk arbeid. Det er de som skal føre lokaldemokratiet videre. Med raushet, respekt og felles innsats har Selbu Høyre stor tro på at dette skal gå bra.

Dersom du deler vårt verdisyn og ønsker en politisk ledelse som arbeider for felles beste etter disse prinsipper, er du velkommen til å gi din stemme til Høyre ved høstens kommunevalg.

Den skal vi love å ta vare på!

Godt Valg!

Elin Wiggen Dahl, ordførerkandidat

Lars Rolseth, listekandidat

Peder P Evjen, listekandidat

Powered by Labrador CMS