Debatt

Nestved 1.

«Fremtiden på Nestved 1»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

For noen uker tilbake kunne vi lese at Nestved 1 var solgt til Selbu Eiendom AS for 7,5 millioner kroner. 1100 kvadratmeter med kommunale boliger ble solgt til en kvadratmeterpris på omtrentlig 6800 kroner. Salgssummen pr. leilighet blir i underkant av 400.000,-. Standarden på leilighetene er slettes ikke så ille at de må rives, men for å få 40 år gamle bygg til å fremstå som moderne har selvfølgelig kjøper planer om oppgradering. Salgsprisen ble altså 7,5 millioner for en stor eiendom midt i sentrum. Midt i smørøyet. Et sentrum som mange ynder å kalle særdeles attraktivt og gjevt. Prisen fremstår for meg som meget lav. 

Så ser jeg at både kjøper og kommunedirektøren kommer med forsikringer om at dagens beboere skal ivaretas på en god måte. Kommunedirektøren uttaler; «så vil vi gradvis tilby andre kommunale leiligheter i sentrum etter hvert som de blir ledige. De skal derfor forholde seg til kommunen også fremover slik de gjør i dag. Om noen av dagens beboere kanskje ønsker å flytte til renoverte leiligheter når de står ferdig så ønsker Selbu Eiendom AS disse velkommen som leietakere». Hva betyr egentlig dette? Selv etter å ha lest artikkelen i Selbyggen ifbm. salget – samt utdelt informasjonsskriv – vet jeg at flere av dagens beboere fremdeles har mange spørsmål. Noen av de har jeg nevnt nedenfor, og det vil nok bety mye for flere å få gode og tydelige svar.

– Hvilke «andre kommunale leiligheter i sentrum» er det Selbu kommune ønsker å tilby dagens beboere?
– Blir leieprisen den samme som i dag for dagens beboere inntil bebodde leiligheter er ferdig renovert? – Hva blir leieprisen dagens beboere må forholde seg til dersom de ønsker å fortsette å bo på Nestved 1 etter at eiendommene er ferdig renovert?
– Kunne det vært en ide å opprette en brukergruppe med dagens beboere, Selbu kommune og Selbu Eiendom AS hvor man gjennom hele denne prosessen har et konkret fora med faste møtetidspunkt hvor spørsmål, forventninger, avklaring og svar kan fremkomme gjennom god og nær dialog? 

I informasjonsskrivet dagens beboere har fått fra Selbu Eiendom AS er budskapet i den første setningen at «ingen trenger å flytte». Dersom det er slik at man har planer om å skru leieprisen kraftig opp i løpet av 2024 er det nærliggende å anta at mange ikke har særlig annet valg enn nettopp å flytte ut. Mot sin vilje. Jeg håper ikke Selbu Eiendom AS vil presse dagens beboere ut av Nestved 1 gjennom en kraftig økning i leieprisen. 

Powered by Labrador CMS