Debatt

Thomas Engan.

Framover må bygda «månnå», på alle vis!

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

I Selbu kommune sin årsrapport for 2022 er det brukt strofer fra Selbusånginn for å ta en statusbeskrivelse i innledningen til rapporten.  

Poenget med overskrifta «Fram ha bygda stadågt månnå» var å få fram at det går bra i Selbu.   Det går an å slutte seg til det, på flere måter. Litt lenger ned i innledningskapitlet står det at «Tyngslinn ha hælvvori lånnå». Det var her ment å peke på at hverdagen etter hvert har kommet tilbake til normaltilstanden etter koronapandemien.   Jeg for min del benytta anledningen te å kommenter fra talerstolen når kommunestyret behandla årsrapporten at det er greit nok det, men «all børa har ikke begynt å litna enno» på langt nær.  

De store investeringene som er gjennomført sammen med renteøkningene har gjort sitt til at kommunens rentekostnader har økt med 25 millioner kroner, i tillegg kommer økte avdrag som følge av økt gjeld. Men investeringene var riktig å gjøre og Senterpartiet har stemt for disse sammen med AP/Høyre. Det som er et klart faktum nå er at det framover trengs en trygg og forsvarlig økonomistyring, og forventninger må skaleres i forhold til de økonomiske rammene en må forholde seg til. Ellers så synes jeg ikke vi har «månnå» framover så voldsomt på dialog, kommunikasjon og informasjon. Uten å gå i detalj her så kan jeg med sikkerhet hevde at det den siste tida har vært mange eksempler på saker som vi gjerne skulle vært foruten, saker der manglende samhandling, informasjon og dialog har skapt etter min mening unødig med problemer. De som har fulgt med i Selbyggen og på Nearadio og Facebook har fått med seg det.  

Det er også eksempler på god samhandling, bl.a mot Fylkeskommunen. Det kan være ordførerens langsiktige arbeid og initiativ for å skape en fornybarlinje på Selbu Videregående skole, og nå oppgradering av fylkesvegen gjennom Vikvarvet. Det siste også i samarbeid med skogeiersamvirket som er avhengig av god vegstandard for tømmertransport. Og selvfølgelig mange andre ting.    

Samarbeid oppover mot fylkeskommunen vil for oss i Senterpartiet være prioritert arbeid framover.    Fylkesveger og videregående skole er saker som er viktige for oss i Selbu, og som ligger under Fylkeskommunens ansvarsområde.

Jeg mener så avgjort at vi framover må legge stor vekt på dialog, samhandling, informasjon og kommunikasjon. Skal vi utvikle Selbu må vi drive en helhetlig politikk og målet må være å unngå mest mulig av konflikter og misforståelser som tar energi. Energi som vi framover trenger for å ha fokus på trygg og forsvarlig økonomistyring, og til å gjøre viktige avveininger og prioriteringer innenfor de økonomiske rammene vi har!

Folkevalgtopplæringa for det nye kommunestyret og gjennomgang av delegeringsreglementet etter valget blir viktig. Her må roller og ansvar klarlegges, bl.a mellom politikerne og administrasjon, og det må legges stor vekt på hvordan informasjon, dialog og samhandling skal foregå.  

Jeg håper å komme i posisjon til å kunne være med å legge føringer for dette viktige opplæringsarbeidet. Skal det bli en realitet må så mange som mulig stemme på Senterpartiet.

Powered by Labrador CMS